Mindeord Tore Vilhelm Dinesen

by

Tore V. Dinesen, major, adjudant, pilot, tidl. formand for Rungstedlundfonden, Charlottenlund, 84 år.

Direktør for Karen Blixen Museet, Catherine Lefebvre, og konstitueret formand for Rungstedlundfonden, advokat Jesper Rothe skriver mindeord:

Med stor sorg har Rungstedlundfonden og Karen Blixen Museet modtaget meddelelsen om Tore Vilhelm Dinesens bortgang den 17. august 2017.
Tore Dinesen var søn af Thomas Dinesen, Karen Blixens broder og fortrolige; engagementet i Blixens forfatterskab og i Rungstedlund videreførte Tore Dinesen efter sin fader.
Fra 1968 virkede Tore Dinesen som formand for Rungstedlundfonden, en post han varetog igennem 45 år frem til 2013, hvorefter han fortsatte som et meget engageret medlem helt frem til sin død. Med utrætteligt engagement blev Tore Dinesen en gennemgående skikkelse, først som vigtigt tidsvidne til den sene epoke i Karen Blixens liv, dernæst som indfølende primus motor i videreførelsen af Rungstedlund som litteraturmuseum og fristed for alle med adgang for offentligheden fra 1991.
Karen Blixen Museet, som i fjor kunne markere sit 25-års jubilæum, blev et af Tore Dinesens livsværker. Tore Dinesen var en hyppig og trofast deltager, når Karen Blixen Museet indbød til litterære aftener, udstillingsåbninger, Rungstedlundprisuddeling og filmoptagelser, eller når pressen kaldte på ham for at lytte til de mange interessante historier, han erindrede fra sin ungdom i selskab med sin berømte tante; altid var han veloplagt, åben og til stadighed i dialog med husets gæster. Tore Dinesen var, som sin tante, en fremragende fortæller.
Derudover var Tore Dinesen med sit varme og imødekommende væsen en verdensmand, som med en intuitiv forståelse for sine medmennesker favnede alle, han kom i berøring med, og denne egenskab – blandt mange andre – gjorde ham elsket og respekteret i vide kredse.
Af uddannelse var Tore V. Dinesen major med en aktiv karriere som jagerpilot. Herefter blev han adjudant for Tronfølgeren og senere for Prins Henrik, og det var ham en meget stor glæde, at H.M. Dronningen senere skulle blive Karen Blixen Museets protektor.
I en moden alder begyndte Tore Dinesen at læse litteraturvidenskab på Københavns Universitet; dette ønske om fordybelse og indsigt i litteraturen var kendetegnende for Tore Dinesens engagement.

Rungstedlundfonden og alle på Karen Blixen Museet vil savne Tore Dinesen, hans venlige sind, hans engagement og hans helt særlige indsigt i historiens kerne: Karen Blixen. Vore tanker går til hans hustru, Betty Dinesen, og til familien.
Æret være Tore Dinesens minde.