RUNGSTEDLUNDFONDEN

Karen Blixend önskan att säkerställa Rungstedlunds framtid efter hennes död resulterade i skapandet av Rungstedlundfonden. Hennes tre syskon donerade sina andelar i egendomen, och Karen Blixen sina intäkter från författarskapet. Dessutom tillkom 80.000 kr som fonden fick när Karen Blixen i ett radiotal uppmanade lyssnarna att ge en krona vardera till fonden, så att lunden kunde bevaras som ett fågelskyddsområde och vara tillgängligt för allmänheten.

OBEROENDE STIFTELSE
Karen Blixen Museum är en oberoende institution under Rungstedlundfonden. Fondens mål är ”att bevara Rungstedlund som en självständig institution, att upprätthålla ett fågelreservat på egendomen och använda huvudbyggnaden till ett kulturellt och vetenskapligt ändamål”. Fondens nuvarande styrelse utgörs av:

Chairman of the Board: Michael Bjørn Nellemann (Director at Obelske familiefond)

Members of the Board:

Bent Møllmann Jürgensen, civil engineer and ornithologist
Jesper Rothe, lawyer
Kjeld von Folsach, Museum Director
Architect MAA, Johan Carlsson
Professor Jørn Lund
Ambassador, adj. professor Hans Henrik Bruun

RUNGSTEDLUNDPRISET
Rungstedlundfonden delar årligen ut ett pris, Rungstedlundpriset  på 50.000 dkr till en förtjänt person på ett område som intresserade Karen Blixen. Priset har skänkts av Hørsholm kommun och delades ut första gången 1991.

FÖLJANDE PERSONER HAR ERHÅLLIT PRISET:

1991: Louisianas grundare Knud W. Jensen

1992: Poeten Jørgen Gustava Brandt

1993: Skådespelerskan Meryl Streep

1994: Karen Blixens sekreterare och litterära exekutor Clara Selborn

1995: Grafikern Palle Nielsen

1996: Zoologen, fil dr Arne Schiøtz

1997: Kgl skådespelaren Bodil Kjer

1998: Poeten Thorkild Bjørnvig

1999: Den viktigaste kraften bakom skapandet av Karen Blixen-museet i Nairobi, Tove Hussein

2000: Författaren till Blixikon, avdelningsbibliotekarie Liselotte Henriksen

2001: Författaren Inger Christensen

2002: Den kinesiska översättaren Lin Hua

2003: Fil dr Aage Henriksen

2004: Ornitologen  fil dr Jon Fjeldså

2005: Författaren Suzanne Brøgger

2006: Mag.art. Hans Edvard Norregård-Nielsen

2007: Författaren Judith Thurman

2008: Aage V. Jensend Fond genom ordföranden advokat Leif Skov

2009: Författaren Klaus Rifbjerg

2010: Förläggaren Johannes Riis

2011: Förläggaren Otto B. Lindhardt

2012: Filmregissören Gabriel Axel

2013: Skådespelaren och regissören Karen-Lise Mynster

2014: Författarna Marianne Juhl och Marianne Wirenfeldt Asmussen

2015: Forfatter og historiker Tom Buk-Swienty

2016: Lic. scient. Jette Baagøe

2017: Forfatter, dr.phil. Niels Barfoed

Rungstedlundpriset utgörs av 50.000 dkr och möjliggörs av Hørsholm kommun och utdelas så nära Karen Blixens födelsedag den 17 april som möjligt.