STUDIEBESÖK

Studiebesök

Observera att våra pedagogiska erbjudanden även vänder sig till skolor i Sverige. Om svenska skolklasser kommer på besök så sker all undervisning på en för svenskspråkiga elever lättförståelig skandinaviska.

PEDAGOGISKA ERBJUDANDEN TILL GRUNDSKOLAN

Karen Blixen som konstnär

Att teckna är att se. Vi tittar på Karen Blixens egna teckningar och målningar samt hur hennes blick för det måleriska återspeglas i hennes ordkonst. Genom små teckningsövningar tränar vi vår egen iakttagelseförmåga.

Årskurs: 3-6. 1 1/2 timme / 775 dkr.

Skräddarsydd lektion Vi börjar med en speciell text av Karen Blixen, som klassen har läst. Till exempel från Danmarks kulturkanon. Årskurs: 3-9. 1 t 550 dkr / 1 1/2 t 775 dkr.

Kreativt skrivande Genom att läsa och analysera Blixens texter testar vi olika skrivövningar som stärker elevernas iakttagelseförmåga och språkliga medvetenhet.

Årskurs: 6-9. 1 1/2 t. / 775 dkr.

Skeppspojkens berättelse Vi arbetar med ”Skeppspojkens berättelse” på ett roligt sätt som aktiverar eleverna med hjälp av övningar baserade på kooperativt lärande.

Årskurs: 6-9. 1 h / 550 dkr.

Blixen för barn. Genom bilder, berättelser om barndomen på Rungstedlund och tiden i Afrika samt lekar i de olika rummen kommuniceras Karen Blixens liv och verk till de yngsta eleverna på ett levande och informellt vis.

Årskurs: 1-4. 1 t / 550 dkr.

Allmän introduktion och rundvisning. Årskurs 5-6, samt grundskolans senare del. 1 t 550 dkr. 1 1/2 t 775 dkr.

Utbildningserbjudanden till gymnasiet och HF (utbildning som ger gymnasiekompetens)

 

Skräddarsydd undervisning Vi utgår gärna från en specifik text av Karen Blixen, som klassen har läst, till exempel  från Danmarks kulturkanon. 1 t 550 dkr. / 1 1/2 t. 775 dkr.

Det oskrivna bladet / Blixens poetik Vi undersöker vilka element Karen Blixen texter består av och gör sedan mindre skrivövningar. Därefter diskuteras Blixens poetik genom en analys av ”Det oskrivna bladet.” Naturligtvis ingår också en visning av museet, där vi undersöker Blixens arbetsmetoder och tittar på hennes manuskript.

Kreativt skrivande Genom att läsa och analysera Blixens texter genomför vi olika skrivövningar som stärker elevernas iakttagelseförmåga och språkliga medvetenhet.

1 1/2 h / 775 kr.

Blixens  afrikanska värld.

 

Foto från utställningen ”Din Tanne – nya brev från Afrika” Fotograf Kurt Rodahl Hoppe.

Baserat på ”Barua a Soldani” (Kungens brev) och andra av Blixens Afrikatexter, kommer vi att arbeta med teman om liv och verk, kultur och postkolonialism. I kombination med specialutställningen ”Din Tanne – nya brev från Afrika”. Målgruppe: Elever på gymnasienivå. 1 t. 550 dkr. 1 1/2 t. 775 dkr.


PEDAGOGISK PROFIL

Så fort du kliver in genom dörren till Karen Blixen-museet påbörjas förmedlingen av Karen Blixens liv, konst och författarskap. Museet handlar om berättande i ett hus fyllt med fina berättelser som skrivits här. Fokus ligger på den litterära sidan av Karen Blixen i den ursprungliga miljön.

_MG_0949

Karen Blixen Museets skolvisningar och pedagogiska program vill ge en nyckel till förståelsen av författarskapet och stimulera eleverna att fördjupa sig i litteraturen. Utbildningen ger perspektiv på elevernas egna ungdomliga sökande efter identitet genom Karen Blixens ödesbegrepp. Våra pedagogiska aktiviteter bygger inte på en bestämd tolkning av författarskapet utan  baseras på en öppenhet för elevernas nya tolkningar.

De pedagogiska erbjudandena ligger i linje med undervisningen i Danmarks kulturkanon och svarar mot viktiga punkter i den danska grundskolans målsättning. Ett antal specialerbjudanden när det gäller kreativt skrivande utgår från estetiska teorier om lärande. Undervisningen är dialogbaserad, inkluderar berättande och innebär övningar som aktiverar eleverna på ett roligt sätt.

Om så önskas, kan den person som ansvarar för undervisningen på museet före besöket kontakta läraren för att lägga  det hela till rätta på bästa sätt. Undervisningen bygger på dialog med eleverna på grundval av texter som de redan har läst före besöket. Museets utställningar, ljudmaterial och filmer kan också komma till pedagogisk användning

BOKNING

Studiebesök kan bokas genom att mejla: booking@blixen.dk eller tlf. 45 57 10 57 tisdag och torsdag klocka 12-14. Här nedan finns information om när vi kan ta emot besök. Ange ett datum och tidpunkt, så svarar vi snarast möjligt. Vi kan vanligtvis ha besök av två klasser samtidigt.

MAT OCH DRYCK

Tyvärr är det inte möjligt att äta medhavd mat i museets kafé, men kaféet erbjuder läckra och fräscha smörgåsar för skolklasser inklusive bordsvatten för endast 25 dkr per elev. Önskas detta så måste det bokas i förväg och senast arbetsdagen före (före kl 12) via e-post: info@cafekarenblixen.dk

Följande smörgåsar kan beställas: kyckling, pulled pork, skinka/ost och vegetariskt.

Kafénotan betalas direkt till kaféet på den aktuella dagen.

STUDIEBESÖK UNDER PERIODEN DEN 1 SEPTEMBER- 30 APRIL:

I september, när det fortfarande är skönt att vandra i museiparken, erbjuder vi skolvisningar på måndagar 1 1/2 timme (775 dkr.)

Från 1 oktober-30 april, erbjuder vi skolvisningar alla dagar:

Måndag och tisdag mellan kl  9 och 16.

Onsdag, torsdag och fredag från  kl 9  fram till  kl 13, när museet öppnas.

UNDERVISNINGSMATERIAL

Alla Karen Blixen-verk som köps in i klassuppsättning på museet rabatteras med 10%. Karen Blixen Museets pedagogiska verksamhet stöds av Oticon Fonden som är inriktad på framställning av nya läromedel för både grundskolan och gymnasiala utbildningar. Materialet för grundskolan kan laddas ner här på sidan. Vid studiebesök från grundskolan får läraren gratis ett tryckt exemplar av materialet att ta med hem. Ytterligare kopior kan köpas för 25 dkr. Stödet från Oticon Fonden har gjort det möjligt för museets pedagogiska verksamhet att ständigt utveckla nya och fackmässigt relevanta erbjudanden och övningar. Därtill kan museet fortlöpande se till att ge handledning och undervisning  som ständigt utvecklas. De pedagogiska verktyg som vi använder är främst dialog, kooperativt lärande och storytelling.

Karen Blixen Museets läromedel för grundskolan (Årskurs 7-10):  kbm_folkeskole-haefte_screen.pdf

Utbildningsmaterialet för De blå øjne / De blå ögonen (grundskola):
bl_jne.pdf

Läromedel för kreativt skrivande (gymnasiet):  kbm_a4-ark_venner.pdf

Karen Blixen Museets pedagogiska verksamhet kan bland annat rekommendera följande litteratur till lärare och elever som vill ha mer bakgrundsinformation om Karen Blixen och hennes skrifter. Läs mer i Litteraturliste 2012

X