ÅRETS GANG I PARKEN

Rungstedlund, parken, fuglereservat, Karen Blixen Museet

FORÅR

Foråret er den lyse, grønne tid. Alt springer ud og fuglesangen tager til. Trækfuglene ankommer en efter en; af sangerne først løvsanger, så gransanger og i maj er koret samlet, akkompagneret af de grønne frøers kvækken fra de sollune småsøer. Dorthealiljer og hvid hestehov blomstrer ved havedammen, mens hvide anemoner dækker skovbunden. Ude på engene ses lærkespore, kodriver, smørblomster (ranunkel) og engkarse. Hegnene og brynene bliver hvide i bølger af blomstrende slåen, kirsebær, hæg og tjørn.

SOMMER

Skoven bliver dybgrøn, tæt og stedvis mørk, men bag stammer og løv blinker stadig de små skovsøer. Nu høres fuglene mere end de ses i det tætte løv, mens sangen bliver mere afdæmpet og afløses hen på sommeren af gnidderet fra mejsernes udfløjne unger. Duerne kurrer stadig fra de høje træer. Dyrene er på græs og holder enge og overdrev åbne og blomsterrige. Stærene søger ivrigt efter orme og larver til deres unger – inden unge og gamle stære i fælles flok opsøger kirsebærtræernes modne frugter.

EFTERÅR

Efteråret er den gyldne tid. Løvet hos brynenes og hegnenes mange spidsløn, fuglekirsebær, rønne og benved gløder om kap med tjørnenes modne, røde bær. Bog, agern og hasselnødder modner og hestekastanierne ligger brune og blanke på stien. Sangerne og de fleste andre trækfugle er allerede rejst sydpå. Men nye gæster kommer til: grønsiskener opsøger rødellenes små kogler, flokke af ringduer og i år med særlig mange bog, også mængder af kvækerfinker og bogfinker, der kan gøre skovbunden helt levende.

VINTER

Løvet er faldet. Måske også sne. De store, gamle træers markante grenvæv er blevet synligt mod himlen og de selvsåede kristtorn og få nåletræer af taks, gran og fyr er trådt mørkegrønne frem. Udsynet gennem brynene og ud mod Øresund og Hven er åbnet på ny. Solsortene endevender raslende skovbundens visne løv. Små blandede flokke af mejser og andre småfugle farer gennem hegn og buske. Ofte er her stadig ringduer samt sjaggere og vindrosler, selvom der kun er få bær tilbage. Sidst på vinteren strækker haslernes rakler sig og bliver gulgrønne. Foråret er på vej.

 

X