FUGLENE PÅ RUNGSTEDLUND

FUGLELIVET

Fuglereservatet Rungstedlund omfatter kun 15 ha, men har et rigt fugleliv. Her yngler omkring 35 forskellige arter, og mange flere gæster området for at søge føde. Takket være bl.a. gamle træer og over 100 redekasser er her en tæt bestand af hulrugende fugle. I visse år omkring 10 par/ha. Musvitten er talrigst, med blåmejse som nummer to. Desuden fra tid til anden rødstjert og broget fluesnapper. Alliken er fast beboer. Natugle høres jævnligt og huldue sjældent. Sjagger og kærnebider høres fra trækronerne, mens spætmejse, træløber og stor flagspætte ses på stammerne og rødhals og gærdesmutte vimser rundt ved skovbundens kvasdynger.
Tårnfalken muser over engene, hvor svaler stryger mellem de græssende dyr. I søerne ses jævnligt fiskehejre, gråand og grønbenet rørhøne. Under museets tagskæg bor gråspurv og mursejler.

RINGMÆRKNING

I foråret 2009 blev der for første gang foretaget systematisk ringmærkning af reservatets kasserugende småfugle og deres unger. Forud for mærkningen, der fandt sted 3 gange imellem 21. maj og 3. juni, blev alle kasser gået igennem og repareret for at sikre, at reservatets fugle havde de bedste ynglemuligheder. Kassegennemgangen bar frugt i maj måned med mange ynglepar af musvitter og blåmejser.

I alt blev der på de 3 mærkningsdage sat ring på 112 musvitter heraf 97 levedygtige unger, resten forældrefugle. Blåmejserne brugte også kasserne flittigt og i alt kom 28 levedygtige unger på vingerne ultimo maj, primo juni. For begge arter varierede kuldstørrelsen imellem 4 – 8 unger pr. ynglepar, men et enkelt blåmejse-par formåede at opfostre hele 9 unger. I alt lykkedes det 14 par musvitter og 5 par blåmejser at opfostre levedygtige unger i reservatets opsatte redekasser. Det bliver spændende at følge, om nogle af reservatets egne redeunger vender tilbage til parken for selv at yngle. Det bliver vi meget klogere på i løbet af foråret.

Læs mere om observationer af fugle på Rungstedlund de sidste to uger her

X