BIOGRAFIER

Fullständig översikt, sammanställd av Aage Jørgensen, över litteratur om Karen Blixen, böcker och artiklar: Blixen bibliografi 2014

Det har hittills inte skrivits något större danskt biografiskt verk om Karen Blixen. En rad personer, som kände och besökte Karen Blixen efter hennes hemkomst till Danmark 1931 har skrivit minnesböcker, som innehåller biografiskt material. Men de stora biografierna om författaren har alla skrivits av amerikanska kvinnor.

EN BERÄTTARES LIV

Den mest omfattande av de amerikanska biografierna är Judith Thurman: Isak Dinesen. The Life of a Storyteller, 1982. Dansk utgåva: Karen Blixen. En fortællers liv, 1983. Den har dessutom utkommit i Brasilien, Finland, Frankrike, Italien, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Tyskland.Biografin baseras på sju års researcharbete i Danmark och Kenya, läsning i Karen Blixen Arkivet på Det Kongelige Bibliotek och en lång rad samtal med människor som kände författaren. På 600 sidor gör Judith Thurman en detaljerad genomgång av Karen Blixens liv, med en startpunkt i en beskrivning av hennes familjeförhållanden. Bokens fyra avdelningar bär rubrikerna: Tanne. Tania. Isak Dinesen. Pellegrina. Judith Thurman drar dessutom trådar mellan Karen Blixens liv och verk. Thurman ser Karen Blixens konst som ett universum, där det har skapats ett sammanhang som inte fanns i hennes kaotiska liv.

Baletthistorikern och författaren Parmenia Migel: Titania. The Biography of Isak Dinesen, 1967, är den allra första biografin om Karen Blixen. Den baseras på samtal med Karen Blixen själv och man kan därför förmoda att den i stora drag ger den bild av författaren som hon själv önskade se återgiven. Parmenia Migels biografi framställer Denys Finch Hatton som den stora besvarade kärleken, medan det står ytterst lite om Bror Blixen. Afrika-vistelsen beskrivs som det förlorade Paradiset och i avsnittet om tiden i Danmark läggs tonvikten på Karen Blixens kontakter med danska och utländska konstnärer och författare.  

Lektorn vid Boston University Olga Pelensky har skrivit boken Isak Dinesen. The Life and Imagination of A Seducer, 1991. Den bygger dels på de två föregående biografierna, dels på intervjuer med personer i Danmark och utlandet som kände Karen Blixen. Boken är uppdelad i kaptilen: The Aristocrat. The Adventurer. The Author och har som motto ett citat från Blixens Afrika-brev: ”When the design of my life is completed, shall I, shall other people see a stork?” Karen Blixen refererar här till barnberättelsen ”Livets Veje”, som ingår i Den afrikanske farm. Olga Pelensky fremställer Karen Blixen som en föregångskvinna för moderna kvinnor. En kvinna som tar sitt öde i sina egna händer och ser till att bli världsberömd.

I en bok av den danska litteraturforskaren Tonni Arnold: Bror Blixen. En eventyrer, 1992, får vi se Karen Blixen ur en annan synvinkel eftersom den företrädesvis bygger på research och intervjuer med Bror Blixen-Fineckes familie. Dessutom har Tonni Arnold intervjuat Bror Blixens nu framlidna, andra hustru, Cockie Birkbeck Hoogterp. Boken är först och främst en biografi om Bror Blixen, men kommer naturligtvis också in på Karen Blixen och deras äktenskap. Enligt Tonni Arnold är Karen Blixens känslor för bror mycket starkare, än man har fått intryck av i andra framställningar och hennes förhållande till Denys Finch Hatton problematiseras. Porträttet av Bror visar en man, som var nära att hamna bakom galler, men som var mycket fäst vid Karen Blixen och visade förståelse för hennes måleri och skrivande. Boken har dessutom många upplysningar om verksamheten vid farmen och livet i Nairobi på Blixens tid.

[/one_half_last]

ANDRA BIOGRAFISKA SKILDRINGARläs mera här

Se även : Litteratur om författarskapet.

Danske Biblioteker

Med bibliotek.dk kan du gå på upptäcktsfärd bland alla danska biblioteks böcker, cd-skivor, multimediaprodukter, videor, recensioner, ljudböcker och forskningsmaterial. Du kan beställa det du önskar och hämta det på det bibliotek du föredrar.

Bibliotekernes NetGuide

Författare.
Litteraturhistoria och teori
Recensioner
Skönlitterära genrer
Elektroniska texter
Bokhandel
Språk

Länkar videre til: Litteraturguider. Bookbrowser. Litteraturtidsskrifter. Online version af dagstidningen Politikens boksupplement. Voice of the Shuttle: English Literature (samling av länkar till webbsajter om engelskspråkig litteratur)

Det Kongelige Bibliotek

Med onlinekatalog och essäer om nyare danska författare. .

Aage Jørgensen: Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi

Fullständig översikt över litteratur om Karen Blixen, böcker och artikler av Aage Jørgensen: Blixen bibliografi 2014

Det Danske Filminstitut

Lån och uthyrning av Karen Blixen-filmer

Skandinaviske antikvarboghandlere

Databas för 75 skandinaviska antikvariat, med over 470.000 titler

Danske boghandlere

Dansk bokhandels databas med 90.000 bogtitler.

Danmarks Radio

Arkiv upplagt på ämnesområden

Privat amerikansk website

Allehanda information relaterad till Karen Blixen, från safariresor till översikt över skådespelaren Meryl Streeps filmroller, K.B:s sjukdomshistoria, Denys Finch Hattons familj, diverse africana, utdrag ur engelskspråkiga böcker om K.B. och många länkar.

X