SLÄKTTRÄD

Släktträd: Karen Blixens släkt på fädernet och mödernet:[klicka på bilden och se den i större format …]

Släktbanden mellem familierne Dinesen og Krag-Juel-Vind-Frijs:[klicka på bilden och se den i större format…]

Som framgår av bilden var Wilhelm Dinesens moster, Thyra Valborg Haffner, gift med konseljpresident, länsgreve C.E. Krag-Juel-Vind-Frijs, som ägde herrgården Frijsenborg, som ligger vid Hammel, nordväst om Århus. Wilhelm Dinesen hade således två kvinnliga kusiner och en manlig kusin på Frijsenborg och besökte därför ofta Frijsenborg, när han var ung.

Sedan kom också Karen Blixen till herregården, där hon hade fyre storkusiner. Bland kusinerne fanns hennes närmaste väninna Anna Margrethe Krag-Juel-Vind-Frijs, kallad ”Daisy”. Daisy blev gift med sändebudet i London, Henrik Grevenkop-Castenskiold, men avled redan vid 29 års ålder. Av Karen Blixens brevväxling Karen Blixen i Danmark. Breve 1931-62 kan man utläsa, att hon efter sin hemkomst från Afrika återupptog kontakten med sina halvkusiner, särskilt Inger (gift med länsgreve Julius Wedel) och Sophie (gift med Erich Bernstorff-Gyldensteen).

Släkttavlan visar också, att Clara Krag-Juel-Vind-Frijs – i Breve fra Afrika omtalad som Tante Clara – var kusin till Karen Blixens far. Clara gifte sig med den svenske baronen Frederik von Blixen-Finecke. De fick fyra döttrar och tre söner, däribland tvillingarne Hans og Bror, och när Karen Blixen gifte sig med Bror von Blixen-Finecke, blev Tante Clara också hennes svärmor. Bror Blixen och Karen Blixen var altså släkt – det, som kallas storkusiner.Karen Blixens bror, Thomas Dinesen, har skrivit om Dinesen-släkten i Boganis. Min fader, hans slægt, hans liv og hans tid, 1972.

X