DEN AFRIKANSKA FARMEN

Karen Blixens memoarbok Den afrikanska farmen utkom den 6 oktober 1937 i Danmark och samma år i London med titeln Out of Africa, och året därpå i USA, där den i likhet med  Sju romantiska berättelser utsågs till ”Book of the Month”.

I Danmark blev Den afrikanska farmen den mest populära av alla Karen Blixens verk. Under hennes livstid sålde den  över tre gånger så mycket som var och en av hennes berättelsesamlingar. I Danmark, blev berättelserna aldrig det som vi i dag kallar bestsellers. Det lite paradoxalt att danska läsare var fascinerade av historier från det exotiska Afrika, medan de exotiska stildragen i berättelserna tydligen var svårare för dem att acceptera.

KÄRLEK TILL OCH RESPEKT FÖR AFRIKANERNAS KULTUR

Berättelserna om de infödda i Afrika bärs av Karen Blixens stora kärlek till och för sin tid fantastiska förståelse och respekt för afrikanernas kultur. Men det är ingalunda ett dokumentärt berättande, även om många såg det på det sättet när boken utkom. Karen Blixens förmåga att omforma iakttagelser och upplevelser till goda historier förnekar sig inte.

Den afrikanska farmen har fem huvudkapitel – som fem akter i en tragedi. Det handlar både om förlusten av det paradis som hon – trots alla vardagliga problem – fann i sin afrikanska tillvaro, som var fri från alla de borgerliga konventioner som för henne var en tvångströja under barndoms- och ungdomsåren i Danmark. Men det är också en tragisk skildring av relationen till hennes livs största kärlek – engelsmannen Denys Finch Hatton – som likaså slutade med smärta och förlust.

Publiceringen 1978 av hennes i stort sett veckovis återkommande brev från Afrika till familjen i Danmark har visat oss en annan verklighet än den vi möter i Den afrikanska farmen och understryker i vilken utsträckning memoarboken är ett skönlitterärt verk. I Karen Blixens berättelse ”Från det gamla Danmark”  (Vintereventyr. På svenska: Vintersagor, 1942) säger en av karaktärerna, Sune, till kungen: ”Detta vet jag, att alla händelser får sin betydelse genom sinnelaget hos de människor som drabbas av dem, och ingen yttre händelse är den samma för två män på jorden.” Sunes ord kan användas för att karakterisera den bild vi får av hennes Afrikaår i Den afrikanska farmen: Alla händelser har fått sin speciella betydelse genom sinnelaget hos den som de drabbade, nämligen Karen Blixen.

Till detta ska läggas att det skönlitterära verket samlar och omformar händelser till en helhet medan breven är ögonblicksrapporter. Ett enkelt exempel kan visa skillnaden: I Breven från Afrika skriver Karen Blixen den 3 januari 1928 om en lejonjakt som hon företog tillsammans med Denys Finch Hatton. I brevet skjuter Denys två lejon och det är två hannar. I Den afrikanska farmen har samma episod ändrats. Denys skjuter det första lejonet de möter och det är en hona. Karen Blixen skjuter nästa lejon som är en hane. En trivial lejonjakt i breven har i Den afrikanska farmen blivit till en koncentrerad kärlekstragedi.

DE ENSKILDA KAPITLENS TITLAR

 1. del: Kamante og Lullu
 • Farmen vid Ngong
 • En kikuyupojke
 • Den infödde i nybyggarens hem
 • En antilop
 1. del: Ett vådaskotts historia
 • Vådaskottet
 • I reservatet
 • Wamai
 • Wanyangerri
 • En kikuyuhövding

III. del: Gäster på farmen

 • De stora danserna
 • En gäst från Asien
 • Somalikvinnorna
 • Gamle Knudsen
 • En flykting sover på farmen
 • Mina vänner på farmen
 • En kavaljer som nybyggare
 • Vingar
 1. del: Ur en emigrants dagbok
 • Vildmarken kommer vildmarken till hjälp
 • Eldflugorna
 • Livets vägar
 • Esas historia
 • Iguanorna
 • Farah och köpmannen i Venedig
 • Eliten i Bournemouth
 • Om stolthet
 • Oxarna
 • Om de två raserna
 • En safari i krigstid
 • Swahiliräkning
 • Jeg släpper dig ej förrän du välsignar mig
 • Månförmörkelsen
 • Negrer och vers
 • Om det tusenåriga Riket
 • Kitoshs historia
 • Några afrikanska fåglar
 • Pania
 • Esas död
 • Negrer och historia
 • Jordskalvet
 • George
 • Kejiko
 • Girafferna reser til Hamburg
 • I menageriet
 • Reskamrater
 • Naturfolken og aporna
 • Karomenja
 • Pooran Singh
 • En egendomlig händelse
 • Papegojan

V.del: Farväl till farmen

 • Svåra tider
 • Kinanjuis död
 • Graven bland bergen
 • Farah och jag realiserar
X