KAREN BLIXEN ARKIVET

Karen Blixens arkiv finns i handskriftsavdelningen på Det Kongelige Bibliotek (Kungliga biblioteket) i Köpenhamn. Tillgång till arkivet ges efter ansökan.

Hämta ansökan om tillgång till Blixen arkivet Tilladelse Blixen arkivet

KONTAKT
Museumsdirektør Elisabeth Nøjgaard copyright@blixen.dk

Blanketten kan också printas ut och sändas till:

Karen Blixen Museet

Att: Elisabeth Nøjgaard

Rungsted Strandvej 111

2960 Rungsted Kyst

Förteckning över Karen Blixen Arkivet (164 kapslar)

I.Brev

II.Personalia

III. Ekonomi

IV.Karen Blixens manuskript

V.Trycksaker

VI.Teckningar

VII. Manuskript av andra, sända eller skänkta till Karen Blixen

X