MARIONETTKOMEDIER

Redan som barn skrev Karen Blixen skrev komedier och skådespel, som hon uppförde med sina systrar och kamrater. I Frans Lasson och Clara Svendsens bok En digterskæbne i billeder, 1969, kan man se ett fotografi av   hur barnen gör en uppsättning av den 11-åriga Karen Dinesens komedi Hovmod står for fald (Högmod går före fall). Denna komedi har gått förlorad, men i Blixeniana, 1983, med ett urval av Karen Blixens ungdomsverk, finns det två andra tidiga teatermanuskript, Rolf  Blåskægs død og Marsk Stig. Den enda av komedierna som blev ytterligare bearbetad , offentliggjord och uppförd var emellertid marionettkomedin Sandhedens hævn (Sanningens hämnd).

Sandhedens hævn uppförds två gånger under Karen Blixens levnad. I mars 1936 på Det Kongelige Teater med Svend Borberg som regissör och 1960 som tv-film i iscensättning av Erling Schroeder. 1974 sattes den upp på Boldhusteatret i en totalteaterföreställning och 1977 i Riddersalen som dockteaterföreställning. Kompositören Ib Nørholm använde Sandhedens hævn som förlaga till en opera som blev uppförd på Østre Gasværk 1986 och senare också i Odense och Århus. År 1998 regisserade Jaques S. Matthiesen Sandhedens hævn på Folketeatret som dockteater i kombination med levande skådespelare. Och slutligen var marionettkomedin 250 årsjubileumsföreställning  under perioden1998-1999 vid Kungliga teatern i Peter Langdals regi.

Det första utkastet till Sandhedens hævn härrör från 1904. Det reviderades 1915 och än en gång 1926, då den trycktes i tidskriften Tilskueren, maj 1926. Samtidigt skrev Karen Blixen två andra marionettkomedier – den aldrig publicerade Elmis Hjerte samt Carneval . Den sista omarbetades till berättelsen ”Karneval”, och publicerades första gången i Efterladte fortællinger.

Karen Blixen låter sin ungdoms marionettkomedier spela en roll i några av sina senare berättelser. Sandhedens hævn uppträder i ”Vägarna kring Pisa” och ” En supé i Helsingör” och den efterlämnade berättelsen ”Gensyn”. Här är en av huvudpersonerna, Pipistrello, direktör för en berömd dockteater.

LÖGNER BLIR VERKLIGHET

Sandhedens hævn handlar om värdshusvärden Abraham, som snärjs av sina egna lögner. Han planerar att rånmörda den unge soldaten Jan Bravida, då häxan Amiane nerkallar en förbannelse över det värdshus där handlingen tilldrar sig. Förbannelsen innebär att alla de lögner som blir uttalade på värdshuset denna natt kommer att bli sanningar. Som många av berättelserna kretsar även denna komedi kring identitet och öde. Människorna känner inte sig själva och sina roller i livet förrän komedin är över. Som den kvinnliga huvudpersonen säger:

”När vi först började, då visste ingen vilka våra roller var, ja vi visste det inte själva, för vem kan veta, hur en karaktär tar sig ut på scenen? Men nu har vi sagt de repliker som fanns i oss, inte en endaste en har vi hållit tillbaka och när ridån faller, kan ingen tvivla på vad vi egentligen var.”

Men under den tid som komedin utspelas, vet vi inte vem vi är eller hur det kommer att gå. Först efter ridåfallet har man överblick över sin roll.

X