PRISER TILDELT KAREN BLIXEN

Från bugetåret 1938/39 blev Karen Blixen upptagen bland de författare, som erhöll ett fast årligt ekonomiskt stöd genom den statliga budgeten. Den ordningen var en föregångare till de senare livslånga hedersstipendier och livslånga författarpenningar, en så kallad livslång förmån, som ett antal författare erhåller idag i enlighet med ett konstnärsstöd som Statens Kunstfond, upprättade 1956.

NOMINERAD TILL NOBELPRISET

Karen Blixen blev nominered til Nobelpriset 1950 av Dansk Forfatterforening. Det förmodas, att hon blev nominered flera gånger senare, men eftersom Nobel-arkiven efter 1950 ännu inte är tillgängliga så vet vi inte vad som skedde under de följande åren. Men vi vet att när Ernest Hemingway fick Nobelpriset, 1954, så uttalade han i en intervju den 18 oktober följande: ”I would have been happy – happier – today if the prize had gone to that beautiful writer Isak Dinesen.” Hemingways uttalande fick global spridning och Karen Blixen tackade honom för hans ord i ett brev den 1 november 1954, återgivet i Karen Blixen i Danmark. Breve 1931-62.

Karen Blixen blev emellertid tilldelad en lång rad danska priser och ett ärofullt medlemskap i American Academy of Arts and Letters. Här är en förteckning över priser som Karen Blixen har mottagit.

1939 Tagea Brandts Rejselegat. Instiftat 1905 till minde av kvinnosaksförkämpen Tagea Brandt. Tilldelas varje år kvinnor, som har gjort en insats inom vetenskap, litteratur eller konst.
1949 Holberg-Medaillen. Instiftad av Dansk Forfatterforening 1934. Medaljen av silver bär inskriptionen ”for Aand og Tanke” (För Ande och Tanke). Utdelas årligen på Holbergs födelsedag till en framträdande dansk kulturpersonlighet. Utdelningen sändes i DR3 3.12.1949 med tal av Karen Blixen.
1950 Ingenio et arti (lat. for ”snille och konst”). Förtjänstmedalj i guld instiftad av Christian VIII 1841. Tilldelas framstående författare, konstnärer och vetenskapsmän.
1952 De gyldne Laurbær. Boghandlernes ærespris. (Bokhandlarnas gyllene lager). Sedan 1949 delas priset ut årligen efter omröstning bland medlemmarna av Dansk Boghandlerforening. Mag.art. Vagn Riisagers tal till Karen Blixen utkom i bokform 1952 med titeln Karen Blixen.
1955 H.C. Andersen Legatet. Instiftat på H.C. Andersens 150-års-födelsedag 1955. Utdelas årligen. Utdelningen sändes i DR 1.4.1955 med tal av Karen Blixen.
1957 Kritikerprisen. Utdelas årligen efter omröstning bland Kritikerlavets medlemmar. Instiftat 1957. Blixen blev således den första pristagaren tillsammans med författaren Per Lange.
1957 Henri Nathansens Mindelegat. Instiftat 1945. Utdelas årligen till en dansk konstnär.
1957 Hedersmedlem af American Academy of Arts and Letters.
1959 Henrik Pontoppidans Legat. Instiftat 1944. Utdelas årligen till en dansk författare.

 

1985 instiftade Det Danske Akademi ”Karen Blixen Medaljen”, utförd af Hanne Varming. Första gången – 1985 – blev den utdelad till författarna William Heinesen och Astrid Lindgren. Efter 12 års uppehåll blev den 1997 utdelad till den tjeckiske författaren Václav Havel.

X