BLIXEN I RADIO OCH PÅ TV

Karen Blixen debuterade som berättare i radioen i februari 1938, då hon berättade om de infödda i Afrika. År 1945 läste hon upp ur sin fars, Wilhelm Dinesens bok ”Fra 8. Brigade”, och året därpå hade journalisten och författaren Karl Bjarnhof ”Aftenpassiar” med Karen Blixen på Rungstedlund. Men från 1950 og fram til hendes död 1962 kunde man höra hennes karaktäristiska röst i åtskilliga radioutsändningar nästan årligen, antingen som berättare eller i intervjusammanhang. År 1954 – det första år, då Danmarks Radio dagligen sände tv – gjorde Karen Blixen sin tv-debut.

DANSKA RADIO-INSPELNINGAR MED KAREN BLIXEN:

12.02.1938 Blandt Afrikas negere.
11.07.1943 Fra Rungstedlund. Mindefest for Johannes Ewald.
22.11.1945 K.B. högläser ur sin far, Wilhelm Dinesens bok ”Fra 8. brigade” med anledning av100-årsdagen för hans födelse.
29.10.1946 Aftenpassiar. K.B. och Karl Bjarnhof.
03.12.1949 Utdelning av Holberg-medaljen till K.B.
24.03.1950 K.B. fortæller (K.B. berättar). Farah.
01.01.1951 K.B. fortæller. Daguerreotypier I.
07.01.1951 K.B. fortæller. Daguerreotypier II.
marts1951 Dagens dikt (av Oehlenschläger) läst af K.B.
30.12.1951 K.B. läser ”Ringen” och berättar om dess tillblivelse.
1951 Samtal mellem K.B. och ett par skolpojkar om Johannes Ewald. Utbildningsradio.
11.01.1953 K.B. fortæller. En båltale med 14 års forsinkelse.
10.05.1954 K.B. fortæller. Fra lægmand til lægmand. Om vivisektion.
01.04.1955 Utdelning av H.C. Andersen-prisen till K.B.
17.04.1955 På K.B.s 70-års-dag. K.B. fortæller. Kappen.
05.11.1956 Litteraturkrönika. Mennesker og dyr. (Människor och djur) Ett samtal om Afrika mellan K.B. och författaren Alberto Denti di Pirajno.
06.07.1958 En causeri i kaminstuen på Rungstedlund. K.B. ber varje lyssnare att sända in ett litet bidrag på 1. kr. till den nyss uprättade Rungstedlundfonden.
03.08.1958 K.B. berättar historien om Kongens Brev och offentliggör resultatet av insamlingen till Rungstedlundfonden.
13.12.1958 K.B. läser ur Den afrikanske Farm.
03.10.1959 K.B. berättar. Om at være fortæller. Kong Herodes´s Vin. Avsnitt av Et Familieselskab i Helsingør.
24.04.1960 K.B. talar om takt och ton. Osäkert vilket datum sändningen ägde rum.
26.12.1963 Ett samtal mellan K.B. och Niels Birger Wamberg (inspelat 11.3. 1960).

 

DANSKA TV-INSPELNINGAR MED KAREN BLIXEN:

25.12.1954 K.B. fortæller (berättar). Intervjuare: Jørgen Claudi.
29.09.1958 Programmet ”Ønskesedlen” uppfyller tv-tittarnas önskningar. K.B. berättar om Rungstedlund.
19.02.1959 K.B. i USA. En inspelning av författerens tal vid The Academy of Arts and Letters i New York.
30.05.1960 K.B. berättar en historia ur Syndfloden over Norderney: Tetrarkens Vin. Galakväll till förmån för Flygtninge-hjælpen (Flyktinghjälpen).
07.01.1963 Karen Blixen in memoriam. Sändningen innehåller bl.a. utländska inspelningar med K.B., som inte tidigare visats i dansk TV.

Se videre Niels Peder Jørgensens register över samtliga danska och utländska radio-, TV-, film- og bandinspelningar med Karen Blixen i Blixeniana, 1982.

X