SKUGGOR PÅ GRÄSET

”Vi har, tror jag, gått miste om mycket genom att inte erkänna och tillägna oss de afrikanska stammarnas värdighet, visdom och poesi”, skriver Karen Blixen i ett brev till sin bror Thomas Dinesen den 8 augusti 1961 (Karen Blixen i Danmark. Breve 1931-1962). Afrikanernas värdighet, visdom och poesi är bland de teman som återfinns i Karen Blixens sista bok om livet i Kenya, Skuggor på gräset. Det publicerades ett år innan det nyss nämnda brevet skrevs, nämligen den 4 november, 1960.

TITLAR PÅ DE ENSKILDA KAPITLEN:

  • Farah
  • Barua a soldani
  • Den stora gesten
  • Ekon från höglandet

Två av kapitlen hade tidigare publicerats. En något annorlunda version av ”Farah” stod i Nationaltidende, 1948, med titeln ”Portræt af en Gentleman”. Två år senare läste Karen Blixen ”Farah” som ett radioföredrag i Danmarks radio, och samma år släpptes den som separat bok på Wivels forlag. En första version av ”Den store gestus (Den stora gesten)” trycktes i veckotidningen Alt for Damerne, 1957.

FARAH

I ”Farah”, berättar Karen Blixen om sin somaliska butler under alla åren i Afrika, Farah Aden, och den herre-tjänare-relation som förenade dem. Det är både ett ”porträtt av en gentleman” och en varm hyllning till en människa som i likhet med Afrikas vilda djur står i ”direkt förbindelse med Gud.” Dessutom besitter Farah en egenskap som stod högt på Karen Blixens värdeskala oräddhet.

”Barua a Soldani” betyder ”Brev från en kung.” Det är historien om ett brev Karen Blixen fick från kung Christian X som tack för ett lejonskinn, som hon hade skickat till honom. När hon en dag inspekterar en skogsglänta, har en ung afrikan från kikuyustammen fått sitt ben krossat under ett träd. Hon har inget morfin att tillgå och när pojken stönar av smärta, bestämmer hon sig för att lägga kungens brev på den unge mannens ben och säga till honom att ett brev från en kung ”förjagar all smärta.” Det fungerar och från och med den dagen ingår kungens ”magiska brev” i hennes medicinskåp och används så ofta att det så småningom – säger författaren – är helt ”styvt av gammalt, torkat blod”.

FANTASI & VERKLIGHET
Kung Christian X:s brev finns emellertid i Karen Blixen arkiv, välbevarat och fläckfritt. Avvikelsen mellan berättelsen och brevets faktiska tillstånd väcker många tankar kring förhållandet mellan verklighet och fiktion. Samma överväganden som förhållandet mellan Breve fra Afrika och Den afrikanske farm ger upphov till.  Det viktiga är inte om eller hur Karen Blixen använde själva brevet, men att det inspirerade henne till att skriva en berättelse om mytens eller trons kraft.

FARVÄL TILL AFRIKA
Kapitlet ”Ekko fra højene” (Ekon från höglandet) handlar om Karen Blixens farväl till Afrika och hennes senare försök att hålla kontakten med sina anställda på farmen. Titeln syftar på ett avsnitt i kapitlet ”Farväl till Farmen” i Den afrikanska farmen. Avsnittet avslutas: ”Detta var uppenbarligen inte rätt tillfälle att snyfta, och de hade storslaget vis slagit dövörat till min svaghet. Väldiga makter hade lett åt mig, eller mot mig, med ekon från höglandet. ”

X