BLIXENIANIA

Årsboken Blixeniana blev utgiven af Karen Blixen Selskabet under åren 1976-1985, under redaktörskap av Hans Andersen och Frans Lasson.

KAREN BLIXEN SELSKABET

Karen Blixen Selskabet bildades 1975 med syftet ”att verka för att sprida kunskap om Karen Blixens författarskap och personlighet genom föredragsverksamhet, uppläsningskvällar och publicering av böcker, avhandlingar etcetera, rörande Karen Blixen, att förmedla kontakt mellan forskare och andra som intresserar sig för Karen Blixens författarskap.”

Medlemmerna i den grundande styrelsen var följande: Operasångare Frans Lasson (ordförande), kulturredaktör Hans Andersen (vice ordförande), appellationsdomstolsjuristen Jørgen Steen, cand.mag. Clara Selborn och cellisten Gert von Bülow. Sällskapet upphörde 1985 efter utgivningen av sin tionde årsbok.

Årsböckernas tio band bjöd på mycket varierat material om och av Karen Blixen och bidrog därmed till att uppfylla Karen Blixen-sällskapets syfte: att sprida kunskap om Karen Blixens diktning och personlighet. Det är bland annat minnen som återberättas av personer som kände författaren. Artiklar av Karen Blixen-forskare. Dittills icke-offentliggjorda texter av Karen Blixen, däribland hennes ungdomsverk. En dokumentation av tillkomsten och mottagandet av Syv fantastiske fortællinger och Den afrikanske farm. Register över Karen Blixens grammofonskivor och Karen Blixens medverkan i radio og TV, på ljudband och film. Alle årsböcker är illustrerade med foton av Karen Blixen, hennes familj och umgängeskrets, samt medverkande och föredragshållare vid Sällskapets kvällsmöten under de tio åren.

ARTIKLAR I BLIXENIANA 1976-1985
Några av nedanstående berättelser av Karen Blixen, samt brevväxlingar med mera är sedan offentliggörandet i Blixeniana inkluderade i senare utgåvor av K.B.s fortællinger, samt i Frans Lasson/ Tom Engelbrechts Karen Blixen i Danmark. Breve 1931-62, 1996.

1976 Caroline Carlsen: Erindringer om K.B. Fortalt til Frans Lasson (Minnen av K.B. berättade för Frans Lasson)
Caroline Carlsen: Dagligliv på Rungstedlund (Vardag på Rungstedlund)
Karen Blixen: Tale til Nils Carlsen på hans konfirmationsdag, 1960 (Tal till Nils Carlsen vid hans konfirmation)
Frans Lasson: Et selskab stiftes. Vedtægter for K.B. Selskabet. (Ett sällskap bildas. K.B.-sällskapets stadgar.
1977 Karen Blixen: Moderne ægteskab og andre betragtninger (Moderna äktenskap och andra betraktelser)
Bent Mohn: Karen Blixens interview med sig selv (Karen Blixens intervju med sig själv)
Steen Eiler Rasmussen: Hos K.B. paa Rungstedlund (Hos K.B. på Rungstedlund)
Hans Holmberg: Vägledning genom ”Samtale om Natten i København” (Samtal om natten i Köpenhamn)
Thorkild Bjørnvig, Else Brundbjerg, Frans Lasson: Debat om Thorkild Bjørnvigs ”Pagten”, 1974.
1978 Karen Blixen: Hilsen til Norge. Tale holdt i Oslo, 1946 (Hälsning till Norge. Tal hållet i Oslo, 1946)
Karen Blixen: Kongesønnerne. Fortælling oplæst af K.B. i Oslo, 1946 (Kungasönerna. Berättelse uppläst av K.B. i Oslo, 1946)
Aage Henriksen: Om K.B. og hendes placering i moderne europæisk litteratur (Om K.B. och hennes plats i modern europeisk litteratur)
Poul Behrendt: De forbyttede børn. Tekst, historie og samfund i K.B.s ”En herregaardshistorie” (Det förväxlade barnet. Text, historia och samhälle i K.B.s ”En herregaardshistorie” (”En herrgårdshistoria”)
Hans Andersen: Om Karen Blixen-illustrationer
Mogens Fog: Karen Blixens sygdomshistorie (Karen Blixens sjukdomshistoria)
Clara Svendsen: Rungstedlund og fuglene 20 år efter (Rungstedlund och fåglarna 20 år senare)
Liselotte Henriksen: Supplement og rettelser til ”Karen Blixen. En bibliografi”, 1977. (Supplement och rättelser till ”Karen Blixen. En bibliografi”, 1977)
1979 Karen Blixen: Sorte og hvide i Afrika. Et foredrag holdt for studenterne i Lund, 1938 (Karen Blixen: Svarta och vita i Afrika. Ett föredrag för studenterna i Lund, 1938)
Karen Blixen: Foredrag ved den katolske bazar, 1942. Om katolske missioner i Afrika (Föredrag vid den katolska basaren, 1942. Om katolska missioner i Afrika)
Frans Lasson: Thomas Dinesen in memoriam
Hans Andersen: Om Mama og Moster Bess
Mary Bess Westenholz: Erindringer om Mama og hendes slægt, 1916 (Minnen av Mama och hennes släkt, 1916)
Liselotte Henriksen: Supplement til ”Karen Blixen. En bibliografi”, 1977.
1980 Karen Blixen: Kong Herodes´ Vin. Fortælling, trykt 1. gang i ”Hjemmet”, 1966 (Karen Blixen: Kung Herodes vin. Berättelse, först publicerad i ”Hjemmet”, 1966)
Karen Blixen: De blaa Øjne. Udvidet version af den fortælling, som er indlagt i vintereventyret ”Peter og Rosa” (De blå ögonen. Utvidgad version av den berättelse som är inlagd i vintersagan ”Peter och Rosa”)
Grethe Rostbøll: Om ”Syv fantastiske fortællinger”. Tilblivelsen, udgivelsen og modtagelsen af K.B.s første bog. En dokumentation (Om ”Sju romantiska berättelser”. Tillkomsten, utgivningen och receptionen av K.B:s första bok. En dokumentation.)
Liselotte Henriksen: Supplement til ”Karen Blixen. En bibliografi”, 1977.
1981 Karen Blixen: Brudeparret ventes. Hidtil utrykt ungdomsfortælling (Karen Blixen: Brudparet väntas. Dittills opublicerad ungdomsberättelse)
Karen Blixen: Breve til Clara Svendsen 1942-1959 (Brev till Clara Svendsen 1942-1959)
Ulla Rask: Mit samarbejde med Karen Blixen (Mitt samarbete med Karen Blixen)
Niels Birger Wamberg: Om skuespilleren i K.B.s forfatterskab (Om skådespelaren i K.B:s författarskap)
Sven Møller Kristensen: Karen Blixen og Georg Brandes (Karen Blixen och Georg Brandes)
Georg Oddner: Introduktion til ”Drömmare på besök”
Hans Andersen: Georg Oddners svenske K.B.-film over ”Det drømmende Barn” (Georg Oddners svenska K.B-film baserad på ”Det drömmande barnet”)
John von Daler: Notes on ”The Bond”
Bo Holten: Om musikken i ”The Bond” (Om musiken i ”The Bond”)
Jørgen J. Jensen: En symfoni om en fortælling (En symfoni om en berättelse)
Niels Jørn Krogh: Karen Blixens grammofonplader på Rungstedlund. En discografi (Karen Blixens grammofonskivor på Rungstedlund. En diskografi)
Liselotte Henriksen: Supplement til ”Karen Blixen. En bibliografi”, 1977.
1982 Karen Blixen: Tale ved mindefesten for Johannes Ewald i Rungstedlund have, 1943 (Tal vid minnesfesten för Johannes Ewald i Rungstedlund have, 1943)
Karen Blixen: Tale i radioen den 17. April 1955. I anledning af K.B.s 70 års fødselsdag (Tal i radion den 17 april 1955. Med anledning av K.B:s 70-årsdag.)
Karen Blixen: Takt og Tone. Radiotale 24.4.1960 (Takt och ton. Radiotal 24.4 1960)
Niels Birger Wamberg: En stemme i æteren (En röst i etern)
Niels Peder Jørgensen: Karen Blixen i radio og TV, på bånd og film. En registrant (Karen Blixen i radio och på TV, på band och film)
Karen Blixen, Johannes Rosendahl: En brevveksling 1943-1957 (En brevväxling 1943-1957)
Karen Blixen: To kapitler fra fortællingen ”Anna”, på dansk ved Clara Selborn (Två kapitel ur berättelsen ”Anna”, översatt till danska av Clara Selborn)
Thorkild Bjørnvig: Karen Blixen og forsøgsdyrene (Karen Blixen och försöksdjuren)
Thorkild Bjørnvig: Om kosmos, et poetisk indlæg mod vivisektionen, 1951 (Om kosmos, ett poetiskt debattinlägg mot vivisektionen, 1951)
Karen Blixen: Tale på Aarhus Universitet, 1951. Om dyreforsøg (Tal vid Århus universitet, 1951. Om djurförsök)
Karen Blixen: Omkring den nye Lov om Dyreforsøg. Kronik i Politiken, 1952 (Angående den nya lagen om djurförsök. Krönika i Politiken, 1952)
Holger Møllgaard: Om redelig adfærd. Kronik i Politiken, 1952 (Om gott uppförande. Krönika i Politiken, 1952)
Karen Blixen: Mere om redelig Adfærd. Kronik i Politiken, 1952 (Mer om gott uppförande. Krönika i Politiken, 1952)
Jørgen Kalckar: Erindringer om Karen Blixen (Minnen av Karen Blixen)
Knud Sørensen: Studier i K.B.s engelske og danske sprogform (Studier av K.B:s engelska och danska språk)
Marianne Juhl: Kvindens rolle – mandens maske. Om ”De standhaftige Slaveejere” (Kvinnans roll – mannens mask. Om ”De ståndaktiga slavägarna”)
Hans Holmberg: Några reflexioner till Marianne Juhls tolkning av ”De standhaftige Slaveejere”. (Några reflektioner angående Marianne Juhls tolkning av ”De ståndaktiga slavägarna”)
Marianne Juhl: Et gensvar til Hans Holmberg (Ett genmäle till Hans Holmberg)
Liselotte Henriksen: Supplement til ”Karen Blixen. En bibliografi”, 1977.
1983 Else Cederborg: Ungdomsarbejder af Karen Blixen. Et udvalg af digte, fortællinger, samt K.B.s Dagbog fra Paris, 1910. – Noter og kommentarer ved Else Cederborg (Ungdomsverk av Karen Blixen. Ett urval av dikter, berättelser samt K.B:s Dagbok från Paris, 1910)
Liselotte Henriksen: Supplement til ”Karen Blixen. En bibliografi”, 1977.
1984 Marianne Juhl: Om ”Den afrikanske farm”. Tilblivelsen, udgivelsen og modtagelsen af K.B.s anden bog. En dokumentation (Om ”Den afrikanska farmen”. Tillkomsten, utgivningen och receptionen av K.B:s andra bok. En dokumentation)Liselotte Henriksen: Supplement til ”Karen Blixen. En bibliografi”, 1977.
1985 Karen Blixen: Af ”Sandsynlige historier”. Fire fragmenter. Brudstykker af fire noveller fra ungdomsårene, som K.B. selv gav fællesbetegnelsen ”Sandsynlige historier”. (Ur ”Sannolika historier”. Fyra fragment. Brottstycken av fyra noveller från ungdomsåren som K.B. gav den gemensamma titeln ”Sannolika historier”.)
”Josias Baggers Historie”. ”Historien om Sebastian di Sandoval, som forærede Fanden sin Sjæl”. ”Grjotgard Aalvesøn og Aud”. ”Peter og Christiane” (Josias Baggers historia. ”Historien om Sebastian di Sandoval, som förärande Fan sin själ. ”Grjotgard Aalvesøn och Aud.” ”Peter och Christiane”)
Karen Blixen, Aage Henriksen: En brevveksling 1952-1961 (En brevväxling 1952-1961)
Benedicte Jensen, f. Hergel: Med K.B. i Grækenland og Rom. Et dagbogsbrev til Thorkild Bjørnvig fra sommeren 1951 (Med K.B. i Grekland och Rom. Ett dagboksbrev till Thorkild Bjørnvig från sommaren 1951)
Karen Blixen, Niels Bohr: Tre breve om dyreforsøg (Tre brev angående djurförsök)
Liselotte Henriksen: Supplement til ”Karen Blixen. En bibliografi”, 1977.
X