BLIXIKON

I vilken Karen Blixen-berättelse förekommer det en teatereldsvåda? Vem var Berkeley Cole? Var uppträder en person som heter Hamilcar von Sehested? Har Tom Kristensen recenserat Karen Blixens verk? Har Den afrikanske farm översatts till italienska? Finns det en Karen Blixen-kalender? Vilka teatrar har satt upp Sandhedens hævn? När utkom den amerikanske professorn Robert Langbaums bok om Karen Blixen? Var Ellen Dahl Karen Blixens syster? I vilken Blixen-digt lyder första raden: ”I sit fængsel synger mit hjerte”? (”I sitt fängelse sjunger mitt hjärta).

FINN SVARET HÄR

Alla dessa frågor och många tusen andra finner man svaret på i Liselotte Henriksens Blixikon. Karen Blixen fra A til Å, 1999. Det ett alfabetiskt ordnat uppslagsverk som ger svar på i stort sett alla faktafrågor som rör Karen Blixen och hennes författarskap, Blixen-personalia, Blixen-forskning, Blixen-institutioner m m. Dessutom har lexikonet korta referat av alla berättelser. Totalt finns det cirka 5.000 uppslagsposter i Blixikon.

Avdelningsbibliotekarie Liselotte Henriksen skrev 1977 Karen Blixen. En bibliografi och 1988 Karen Blixen. En håndbog. År 2000 blev Liselotte Henriksen tilldelad Rungstedlundprisen.


X