SLÆGTSTAVLER

 


Karen Blixens fædrene og mødrene slægt
 


Slægtskabet mellem familierne Dinesen og Krag-Juel-Vind-Frijs
 

Som det fremgår af slægtstavlen var Wilhelm Dinesens moster, Thyra Valborg Haffner, gift med konseilspræsident, lensgreve C.E. Krag-Juel-Vind-Frijs, som ejede herregården Frijsenborg, der ligger ved Hammel, nordvest for Århus. Wilhelm Dinesen havde således to kusiner og en fætter på Frijsenborg og kom derfor ofte på Frijsenborg, da han var ung.

Siden kom også Karen Blixen på herregården, hvor hun havde fire grandkusiner. Blandt kusinerne var hendes nærmeste veninde Anna Margrethe Krag-Juel-Vind-Frijs, kaldet “Daisy”. Daisy blev gift med gesandt i London, Henrik Grevenkop-Castenskiold, men døde allerede som 29-årig. Af Karen Blixens brevveksling “Karen Blixen i Danmark. Breve 1931-62” kan man se, at hun efter sin hjemkomst fra Afrika genoptog forbindelsen med sine halvkusiner, især Inger (gift med lensgreve Julius Wedel) og Sophie (gift med Erich Bernstorff-Gyldensteen).

Slægtstavlen viser også, at Clara Krag-Juel-Vind-Frijs – i “Breve fra Afrika” omtalt som Tante Clara – var kusine til Karen Blixens far. Clara blev gift med den svenske baron Frederik von Blixen-Finecke. De fik fire døtre og tre sønner, heriblandt tvillingerne Hans og Bror, og da Karen Blixen giftede sig med Bror von Blixen-Finecke, blev Tante Clara også hendes svigermor. Bror Blixen og Karen Blixen var altså beslægtede – det, der kaldes næstsøskendebørn eller grandkusiner/fætre. Karen Blixens bror, Thomas Dinesen, har skrevet om Dinesen-slægten i “Boganis. Min fader, hans slægt, hans liv og hans tid” fra 1972.

X