DEN AFRIKANSKE FARM

Karen Blixens erindringsbog Den afrikanske farm udkom d. 06. oktober 1937 i Danmark, samme år i London med titlen Out of Africa, og året efter i USA, hvor den ligesom Syv fantastiske fortællinger blev valgt som “Book of The Month”.

I Danmark blev Den afrikanske farm det mest populære af alle Karen Blixens værker. I hele hendes levetid solgte Afrika-bogen over tre gange så meget som hver af hendes fortælling-samlinger. I Danmark blev fortællingerne aldrig dét, vi i dag forstår ved bestsellers. Lidt paradoksalt er det, at danske læsere var fascineret af beretningerne fra det eksotiske Afrika, mens det eksotiske islæt i fortællingerne åbenbart var sværere for datidens læsere at acceptere.

KÆRLIGHED TIL OG RESPEKT FOR AFRIKANERNES KULTUR

Beretningerne om de indfødte i Afrika er båret af Karen Blixens store kærlighed til og for sin tid forbløffende forståelse og respekt for afrikanernes kultur. Men det er på ingen måde en dokumentarisk skildring, selvom mange opfattede den sådan, da den udkom. Karen Blixens evne til at omforme iagttagelser og oplevelser til gode historier fornægter sig ikke.

Den afrikanske farm har fem hovedkapitler – som fem akter i en tragedie. Den handler både om tabet af det paradis, hun – trods alle hverdagens problemer – fandt i sin afrikanske tilværelse, der var fri for alle de borgerlige konventioner, som var hende en spændetrøje i barndommens og ungdommens Danmark. Men det er også en tragedie om forholdet til hendes livs største kærlighed – englænderen Denys Finch Hatton – der ligeledes endte med smerte og tab.

Udgivelsen i 1978 af hendes næsten ugentlige Breve fra Afrika til familien i Danmark har vist os en anden virkelighed end den, vi møder i Den afrikanske farm, og understreger i hvor høj grad erindringsbogen er et digterisk værk. I Karen Blixens fortælling “Fra det gamle Danmark” (Vinter-eventyr) siger en af personerne, Sune, til kongen: “Dette ved jeg, at alle Begivenheder får deres Betydning gennem de Menneskers Sindelag, som de rammer, og ingen udvortes Hændelse er den samme for to Mænd på Jorden.” Sunes ord kan bruges til at karakterisere det billede, vi får af Afrika-årene i Den afrikanske farm: Alle hændelser har fået deres særlige betydning gennem det sindelag, de ramte, nemlig Karen Blixens.

Hertil kommer, at digterværket samler og omformer begivenheder til en helhed, mens brevene er øjebliksrapporter. Et enkelt eksempel kan vise forskellen: I Breve fra Afrika skriver Karen Blixen den 03. januar 1928 om en løvejagt, hun foretog sammen med Denys Finch Hatton. I brevet skyder Denys to løver, og det er to hanner. I Den afrikanske farm er samme episode ændret. Denys skyder den første løve, de møder, og det er en hun. Karen Blixen skyder den næste, som er en han. En triviel løvejagt i brevene er i Den afrikanske farm blevet til en koncentreret kærlighedstragedie.

TITLER PÅ DE ENKELTE KAPITLER

I. del: Kamante og Lulu

 • Farmen ved Ngong
 • Et kikuyu barn
 • Den indfødte i nybyggerens hus
 • En antilope

II. del: Et vådeskuds historie

 • Vådeskuddet
 • I reservatet
 • Wamai
 • Wanyangerri
 • En kikuyuhøvding

III. del: Gæster på farmen

 • De store danse
 • En gæst fra Asien
 • Somali-kvinderne
 • Gamle Knudsen
 • En flygtning sover på farmen
 • Mine venner på farmen
 • Vinger
 • En kavaler som nybygger

IV. del: Af en emigrants dagbog

 • Vildmarken kommer vildmarken til hjælp
 • Ildfluerne
 • Livets veje
 • Esas historie
 • Iguanerne
 • Farah og købmanden i Venedig
 • Eliten i Bournemouth
 • Om stolthed
 • Okserne
 • Om de to racer
 • En safari i krigstid
 • Swaheli-regning
 • Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig
 • Måneformørkelsen
 • Negre og vers
 • Om det tusendårige Rige
 • Kitosh´ historie
 • Nogle afrikanske fugle
 • Pania
 • Esas død
 • Negre og historie
 • Jordskælvet
 • George
 • Kejiko
 • Kejiko
 • Girafferne rejser til Hamborg
 • I menageriet
 • Rejsefæller
 • Naturforskeren og aberne
 • Karomenja
 • Pooran Singh
 • En mærkelig hændelse
 • Papegøjen

V.del: Farvel til farmen

 • Strenge tider
 • Kinanjuis død
 • Graven i højene
 • Farah og jeg sælger ud
X