Priser

Karen Blixen blev tildelt en lang række danske priser og et ærefuldt medlemskab af American Academy of Arts and Letters.

Karen Blixen blev nomineret til Nobelprisen i 1950 af Dansk Forfatterforening. Det formodes, at hun blev nomineret flere gange senere, men da Nobel-arkiverne efter 1950 endnu ikke er tilgængelige, ved vi ikke, hvad der skete de følgende år. Men vi ved, at da Ernest Hemingway fik Nobelprisen i 1954, udtalte han i et interview den 18. oktober: “I would have been happy – happier – today if the prize had gone to that beautiful writer Isak Dinesen.” Hemingways udtalelse gik verden rundt, og Karen Blixen takkede ham for hans ord i et brev den 1. november, 1954, gengivet i Karen Blixen i Danmark. Breve 1931-62.

Fra finansåret 1938/39 blev Karen Blixen optaget blandt de forfattere, som modtog en fast årlig understøttelse på Finansloven. Ordningen var en forløber for de senere livsvarige hædersgaver og de livsvarige ydelser, som et antal forfattere modtager i dag efter indstilling fra Statens Kunstfond, oprettet i 1956.

1939 Tagea Brandts Rejselegat. Indstiftet 1905 til minde om kvindesagsforkæmperen Tagea Brandt. Tildeles hvert år kvinder, der har ydet en indsats inden for videnskab, litteratur eller kunst.
1949 Holberg-Medaillen. Indstiftet af Dansk Forfatterforening i 1934. Medaljen af sølv bærer indskriptionen “for Aand og Tanke”. Uddeles årligt på Holbergs fødselsdag til en fremtrædende dansk kulturpersonlighed. Overrækkelsen transmitteret i DR 3.12.1949 med tale af Karen Blixen.
1950 Ingenio et arti (lat. for “kløgt og kunst”). Fortjenstmedalje i guld, indstiftet af Christian VIII i 1841. Tildeles fremtrædende forfattere, kunstnere og videnskabsmænd.
1952 De gyldne Laurbær. Boghandlernes ærespris. Siden 1949 uddelt årligt efter afstemning blandt medlemmerne af Dansk Boghandlerforening. Mag.art. Vagn Riisagers tale til Karen Blixen er udgivet som selvstændig bog i 1952 med titlen Karen Blixen.
1955 H.C. Andersen Legatet. Indstiftet på H.C. Andersens 150 års fødselsdag 1955. Uddeles årligt. Overrækkelsen transmitteret af DR 1.4.1955 med tale af Karen Blixen.
1957 Kritikerprisen. Uddeles årligt efter afstemning blandt Kritikerlavets medlemmer. Indstiftet i 1957. Karen Blixen blev således den første modtager sammen med forfatteren Per Lange.
1957 Henri Nathansens Mindelegat. Indstiftet 1945. Uddeles årligt til dansk kunstner.
1957 Æresmedlem af American Academy of Arts and Letters.
1959 Henrik Pontoppidans Legat. Indstiftet 1944. Uddeles årligt til dansk forfatter.

 

I 1985 indstiftede Det Danske Akademi “Karen Blixen Medaljen”, udført af Hanne Varming. Første gang – i 1985 – blev den tildelt forfatterne William Heinesen og Astrid Lindgren. Efter 12 års pause blev den i 1997 tildelt den tjekkiske forfatter Václav Havel.

X