SKYGGER PÅ GRÆSSET

“Vi er, tror jeg, gået glip af meget ved ikke at anerkende og søge at tilegne os de afrikanske stammers værdighed, visdom og poesi,” skriver Karen Blixen i et brev til sin bror Thomas Dinesen den 08. august 1961 (Karen Blixen i Danmark. Breve 1931-62). Afrikanernes værdighed, visdom og poesi er blandt temaerne i Karen Blixens sidste bog om tiden i Kenya, Skygger på Græsset. Den udkom et års tid før ovenstående brev, nemlig d. 04. november 1960.

To af kapitlerne var offentliggjort tidligere. En lidt anden version af “Farah” stod i Nationaltidende i 1948 med titlen “Portræt af en Gentleman”. To år senere holdt Karen Blixen “Farah” som radioforedrag i Danmarks Radio. Samme år blev “Farah” udgivet som selvstændigt skrift på Wivels forlag. En første version af “Den store gestus” stod i ugebladet Alt for Damerne i 1957.

FARAH

I “Farah” fortæller Karen Blixen om sin somali-hushovmester gennem alle årene i Afrika, Farah Aden, og den ‘herre-tjener’ “pagt”, der knyttede dem sammen. Det er både et “portræt af en gentleman” og en varm hyldest til et menneske der, ligesom Afrikas vilde dyr, står i “direkte forhold til Gud”. Desuden besidder Farah en egenskab, som stod højt på Karen Blixens værdiskala – frygtløshed.

“Barua a Soldani” betyder “Brev fra en konge”. Det er fortællingen om et brev, Karen Blixen fik fra Kong Christian X som tak for et løveskind, hun havde sendt ham. Da hun en dag inspicerer en skovrydning, har en ung afrikaner af Kikuyu-stammen fået knust sit ben under et træ. Hun har ingen morfin på sig, og da knægten jamrer af smerte, finder hun på at lægge kongens brev på hans ben og sige til ham, at et brev fra en konge “tager alle smerter bort”. Det virker, og fra den dag indgår kongens “magiske” brev i hendes medicinbeholdning og bliver brugt så ofte, at det efterhånden – fortæller forfatteren – er helt “stift af gammelt, størknet blod”.

FANTASI & VIRKELIGHED

Kong Christian X.s brev er imidlertid fundet i Karen Blixen-arkiverne, velbevaret og uplettet. Divergensen mellem fortællingen og brevets faktiske beskaffenhed giver anledning til mange overvejelser om forholdet mellem virkelighed og fortælling. De samme overvejelser, som forholdet mellem Breve fra Afrika og Den afrikanske farm giver anledning til. Det afgørende er ikke, om og hvordan Karen Blixen brugte det faktiske brev, men at det har inspireret hende til en fortælling om mytens eller troens kraft.

AFSKED MED AFRIKA

Kapitlet “Ekko fra højene” handler om Karen Blixens afsked med Afrika og hendes senere forsøg på at holde kontakt med sine folk på farmen. Titlen refererer til et afsnit i kapitlet “Farvel til Farmen” i Den afrikanske farm. Afsnittet slutter: “Dette var tydeligvis ikke øjeblikket til at pylre, og de havde på storslået vis vendt det døve øre til min svaghed. Vældige magter havde leet ad mig, eller til mig, med et ekko fra højene.”

TITLER PÅ DE ENKELTE KAPITLER

  • Farah
  • Barua a soldani
  • Den store gestus
  • Ekko fra højene
X