Syv fantastiske fortællinger

Karen Blixen skrev sine debutfortællinger på engelsk – det sprog, hun under sit 17 år lange ophold i Kenya havde brugt mest. De udkom i USA under pseudonymet Isak Dinesen med titlen Seven Gothic Tales d. 09. april 1934. Samme år blev samlingen valgt til månedens bog i bogklubben “Book-of-the-Month Club.” Dermed nåede den straks ud til et meget stort publikum. Karen Blixen oversatte selv fortællingerne til dansk. Syv fantastiske fortællinger udkom i Danmark 25. september 1935, også her under pseudonymet Isak Dinesen, selvom man på det tidspunkt kendte forfatterens eget navn.

Ved oversættelsen fra “gothic” til “fantastiske” gik fortællingernes tilhørsforhold til en kendt angelsaksisk genre tabt. Det kan have medvirket til, at modtagelsen i USA var begejstret (“These Magic Tales Have an Air of Genius,” – New York Herald Tribune), fordi de amerikanske anmeldere var bekendt med genren, mens den for flere danske anmeldere tog sig ud som “pastiche” og “illusionsnummer” med “falske effekter” og “kunstlet” stil – et fremmedelement i 1930’ernes overvejende socialrealistiske, danske litteratur.

FANTASTISKE FORTÆLLINGER

Store navne i angelsaksisk litteratur havde skrevet gotiske fortællinger og romaner gennem hele det 19. århundrede. Robert Louis Stevenson, Charlotte Brontë, Jane Austen, Edgar Allan Poe og William Faulkner – forfattere som alle findes i Karen Blixens private bibliotek. Selvom Karen Blixen forholder sig meget frit til den traditionelle gotiske genre, benytter hun dog nogle af genrens karakteristika.

Temaerne i de gotiske romaner er bl.a. det feudale aristokratis forfald og dekadence, unge helte og heltinder, der holdes indespærret på gamle slotte og klostre af magtfulde og manipulerende mænd, fortidens tyranni, som kvæler håbet for nutidens generation. Især kvindelige forfattere dyrkede genren, formentlig fordi dens traditionelle temaer om undertrykkelse og forfølgelse passede godt til kvinders oplevelse af manglende frihed og selvstændighed i et patriarkalsk samfund.

I et interview fra 1934 giver Karen Blixen en forklaring på, hvorfor Syv fantastiske fortællinger udspiller sig i en brydningstid mellem enevældens feudale samfund og en gryende borgerlig- demokratisk tid i midten af det 19. århundrede: “Jeg flyttede mine Tales hundrede år tilbage i en rigtig romantisk tid, hvor mennesker og forhold var anderledes end nu. Først dermed blev jeg fuldkommen fri.” Hun uddyber desværre ikke, hvad hun mener med at blive “fri”. Men hun opnåede i hvert fald den frihed, at hun under fortællingernes historiske maske kunne bruge sit eget livs konfliktstof, uden at det blev genkendt af familie og venner i samtiden. Det var først senere – efter mange års omfattende biografisk forskning – at litteraturforskerne begyndte at drage paralleller mellem Karen Blixens eget liv og fortællingernes univers.

TITLER PÅ DE ENKELTE FORTÆLLINGER

  • Vejene omkring Pisa
  • Den gamle vandrende ridder
  • Aben
  • Syndfloden over Norderney
  • Et familieselskab i Helsingør
  • Drømmerne
  • Digteren

Læs mere om Syv fantastiske fortællinger her.

X