BLIXENIANIA

Årbogen Blixeniana blev udgivet af Karen Blixen Selskabet fra 1976 -1985, redigeret af Hans Andersen og Frans Lasson.

KAREN BLIXEN SELSKABET
Karen Blixen Selskabet blev dannet i 1975 med det formål at “virke for udbredelse af kendskabet til Karen Blixens digtning og personlighed gennem foredragsvirksomhed, oplæsningsaftener og publicering af bøger, afhandlinger etc. vedrørende Karen Blixen, at formidle kontakt mellem forskere og andre, der interesserer sig for Karen Blixens forfatterskab.”

Medlemmer af den stiftende bestyrelse var: Operasanger Frans Lasson (formand), kulturredaktør Hans Andersen (næstformand), landsretssagfører Jørgen Steen, cand.mag. Clara Selborn og cellisten Gert von Bülow. Selskabet lukkede i 1985 efter udgivelsen af sin 10. årbog.

Årbøgernes ti bind bragte meget varieret stof om og af Karen Blixen og bidrog hermed til opfyldelse af Karen Blixen Selskabets formål: at udbrede kendskabet til Karen Blixens digtning og personlighed. Der er bl.a. erindringer af personer, som har kendt forfatteren. Artikler af Karen Blixen-forskere. Hidtil ikke-offentliggjorte tekster af Karen Blixen, heriblandt hendes ungdomsarbejder. En dokumentation af tilblivelsen, udgivelsen og modtagelsen af Syv fantastiske fortællinger og Den afrikanske farm. Registranter over Karen Blixens grammofonplader og Karen Blixen i radio og TV, på bånd og film. Alle årbøger er illustreret med fotos af Karen Blixen, hendes familie og omgangskreds, samt optrædende og foredragsholdere fra Selskabets aftenmøder gennem de 10 år.

ARTIKLER I BLIXENIANA 1976-1985
Nogle af nedenstående fortællinger af Karen Blixen, samt brevvekslinger m.m. er siden offentliggørelsen i Blixeniana medtaget i senere udgaver af K.B.s fortællinger, samt i Frans Lasson/ Tom Engelbrechts Karen Blixen i Danmark. Breve 1931-62, 1996.

1976 Caroline Carlsen: Erindringer om K.B. Fortalt til Frans Lasson
Caroline Carlsen: Dagligliv på Rungstedlund
Karen Blixen: Tale til Nils Carlsen på hans konfirmationsdag, 1960
Frans Lasson: Et selskab stiftes. Vedtægter for K.B. Selskabet.
1977 Karen Blixen: Moderne ægteskab og andre betragtninger
Bent Mohn: Karen Blixens interview med sig selv
Steen Eiler Rasmussen: Hos K.B. paa Rungstedlund
Hans Holmberg: Vägledning genom “Samtale om Natten i København”
Thorkild Bjørnvig, Else Brundbjerg, Frans Lasson: Debat om Thorkild Bjørnvigs “Pagten”, 1974.
1978 Karen Blixen: Hilsen til Norge. Tale holdt i Oslo, 1946
Karen Blixen: Kongesønnerne. Fortælling oplæst af K.B. i Oslo, 1946
Aage Henriksen: Om K.B. og hendes placering i moderne europæisk litteratur
Poul Behrendt: De forbyttede børn. Tekst, historie og samfund i K.B.s “En herregaardshistorie”
Hans Andersen: Om Karen Blixen-illustrationer
Mogens Fog: Karen Blixens sygdomshistorie
Clara Svendsen: Rungstedlund og fuglene 20 år efter
Liselotte Henriksen: Supplement og rettelser til “Karen Blixen. En bibliografi”, 1977.
1979 Karen Blixen: Sorte og hvide i Afrika. Et foredrag holdt for studenterne i Lund, 1938
Karen Blixen: Foredrag ved den katolske bazar, 1942. Om katolske missioner i Afrika
Frans Lasson: Thomas Dinesen in memoriam
Hans Andersen: Om Mama og Moster Bess
Mary Bess Westenholz: Erindringer om Mama og hendes slægt, 1916
Liselotte Henriksen: Supplement til “Karen Blixen. En bibliografi”, 1977.
1980 Karen Blixen: Kong Herodes´ Vin. Fortælling, trykt 1. gang i “Hjemmet”, 1966
Karen Blixen: De blaa Øjne. Udvidet version af den fortælling, som er indlagt i vintereventyret “Peter og Rosa”
Grethe Rostbøll: Om “Syv fantastiske fortællinger”. Tilblivelsen, udgivelsen og modtagelsen af K.B.s første bog. En dokumentation
Liselotte Henriksen: Supplement til “Karen Blixen. En bibliografi”, 1977.
1981 Karen Blixen: Brudeparret ventes. Hidtil utrykt ungdomsfortælling
Karen Blixen: Breve til Clara Svendsen 1942-1959
Ulla Rask: Mit samarbejde med Karen Blixen
Niels Birger Wamberg: Om skuespilleren i K.B.s forfatterskab
Sven Møller Kristensen: Karen Blixen og Georg Brandes
Georg Oddner: Introduktion til “Drömmare på besök”
Hans Andersen: Georg Oddners svenske K.B.-film over “Det drømmende Barn”
John von Daler: Notes on “The Bond”
Bo Holten: Om musikken i “The Bond”
Jørgen J. Jensen: En symfoni om en fortælling
Niels Jørn Krogh: Karen Blixens grammofonplader på Rungstedlund. En discografi
Liselotte Henriksen: Supplement til “Karen Blixen. En bibliografi”, 1977.
1982 Karen Blixen: Tale ved mindefesten for Johannes Ewald i Rungstedlund have, 1943
Karen Blixen: Tale i radioen den 17. April 1955. I anledning af K.B.s 70 års fødselsdag
Karen Blixen: Takt og Tone. Radiotale 24.4.1960
Niels Birger Wamberg: En stemme i æteren
Niels Peder Jørgensen: Karen Blixen i radio og TV, på bånd og film. En registrant
Karen Blixen, Johannes Rosendahl: En brevveksling 1943-1957
Karen Blixen: To kapitler fra fortællingen “Anna”, på dansk ved Clara Selborn
Thorkild Bjørnvig: Karen Blixen og forsøgsdyrene
Thorkild Bjørnvig: Om kosmos, et poetisk indlæg mod vivisektionen, 1951
Karen Blixen: Tale på Aarhus Universitet, 1951. Om dyreforsøg
Karen Blixen: Omkring den nye Lov om Dyreforsøg. Kronik i Politiken, 1952
Holger Møllgaard: Om redelig adfærd. Kronik i Politiken, 1952
Karen Blixen: Mere om redelig Adfærd. Kronik i Politiken, 1952
Jørgen Kalckar: Erindringer om Karen Blixen
Knud Sørensen: Studier i K.B.s engelske og danske sprogform
Marianne Juhl: Kvindens rolle – mandens maske. Om “De standhaftige Slaveejere”
Hans Holmberg: Några reflexioner till Marianne Juhls tolkning av “De standhaftige Slaveejere”.
Marianne Juhl: Et gensvar til Hans Holmberg
Liselotte Henriksen: Supplement til “Karen Blixen. En bibliografi”, 1977.
1983 Else Cederborg: Ungdomsarbejder af Karen Blixen. Et udvalg af digte, fortællinger, samt K.B.s Dagbog fra Paris, 1910. – Noter og kommentarer ved Else Cederborg
Liselotte Henriksen: Supplement til “Karen Blixen. En bibliografi”, 1977.
1984 Marianne Juhl: Om “Den afrikanske farm”. Tilblivelsen, udgivelsen og modtagelsen af K.B.s anden bog. En dokumentation
Liselotte Henriksen: Supplement til “Karen Blixen. En bibliografi”, 1977.
1985 Karen Blixen: Af “Sandsynlige historier”. Fire fragmenter. Brudstykker af fire noveller fra ungdomsårene, som K.B. selv gav fællesbetegnelsen “Sandsynlige historier”.
“Josias Baggers Historie”. “Historien om Sebastian di Sandoval, som forærede Fanden sin Sjæl”. “Grjotgard Aalvesøn og Aud”. “Peter og Christiane”
Karen Blixen, Aage Henriksen: En brevveksling 1952-1961
Benedicte Jensen, f. Hergel: Med K.B. i Grækenland og Rom. Et dagbogsbrev til Thorkild Bjørnvig fra sommeren 1951
Karen Blixen, Niels Bohr: Tre breve om dyreforsøg
Liselotte Henriksen: Supplement til “Karen Blixen. En bibliografi”, 1977.
X