Minnesruna över Tore Dinesen - KAREN BLIXEN MUSEET

Minnesruna över Tore Dinesen

 


Tore V. Dinesen, major, adjutant, pilot, fd. ordförande för Rungstedlundfonden, Charlottenlund, 84 år.
VD:n för Karen Blixen Muséet, Catherine Lefebvre, och konstituerande ordföranden för Rungstedlundfonden, advokat Jesper Rothe, skriver ett minnesord:

Med stor sorg har Rungstedlundfonden och Karen Blixen Muséet mottagit beskedet om Tore Vilhelm Dinesens bortgång den 17 augusti 2017. Tore Dinesen var son till Thomas Dinesen, Karen Blixens bror och förtrolige. Tore Dinesen övertog sin fars engagemang i Blixens författarskap och i Rungstedlund.
Från 1968 var Tore Dinesen ordförande för Rungstedlundfonden, en post som han innehade i 45 år, fram till 2013, varefter han fortsatte som mycket engagerad medlem ända fram till sin död. Med outtröttligt engagemang blev Tore Dinesen en alltgenomsyrande gestalt, först som viktigt tidsvittne till den senare perioden i Karen Blixens liv, därefter som inkännande primus motor i vidareutvecklingen av Rungstedlund som litteraturmuseum och som fristad för alla genom tillgängliggörandet för offentligheten från 1991.
Karen Blixen Muséet, som i fjol firade sitt 25-års jubileum, blev ett av Tore Dinesens livsverk. Han var en trogen och frekvent närvarande deltagare när Karen Blixen Muséet bjöd in till litteraturkvällar, vernissager, Rungstedlundprisutdelningar och filminspelningar, eller när pressen uppsökte honom för att få lyssna på de många intressanta episoderna han mindes från sin ungdom i sällskap med sin berömda faster. Han var alltid vältalig, öppen och ideligen i samtal med husets gäster.
Tore Dinesen var, liksom sin faster, en storslagen berättare. Därutöver var han, med sin varma och tillmötesgående person, en världsmedborgare som, med en intuitiv förståelse för sina medmänniskor, tog in alla han kom i kontakt med, och denna egenskap – bland många andra – gjorde honom älskad och respekterad i vida kretsar.
Tore V. Dinesen var utbildad major med en aktiv karriär som stridspilot. Därefter blev han adjutant till tronarvingarna och senare till Prins Henrik, och det var honom en stor glädje att H.M. Drottningen senare skulle bli Karen Blixen Muséets beskyddare.
I mogen ålder började Tore Dinesen studera litteraturvetenskap vid Köpenhamns universitet; denna önskan om fördjupning och inblick i litteraturen är kännetecknande för Tore Dinesens engagemang.

Rungstedlundfonden och alla på Karen Blixen Muséet kommer sakna Tore Dinesen, hans vänliga sinnelag, hans engagemang och hans helt unika inblick i historiens kärna: Karen Blixen. Våra tankar går till hans hustru, Betty Dinesen, och till släkten.
Heder åt Tore Dinesens minne.

Share on facebook
Del på Facebook
Share on twitter
Del på Twitter
Share on linkedin
Del på LinkedIn
X