DONATIONER

SPONSOR, ARV OG DONATIONER

Hjælp os på Karen Blixen Museet!

Jeg vender mig til Dem, mine lyttere, og beder Dem om at komme med ind i dette foretagende”.

Sådan talte Karen Blixen til sine lyttere og læsere i radioen i 1958 få år før sin død og bad lytterne om hver 1 kr. til at støtte sit hjem, Rungstedlund. Blixen ønskede med disse midler at donere Rungstedlund til en fond til kulturelle formål og sådan, at have og fugleskov altid skulle være åben for publikum. 85.000 lyttere forærede 1 kr. hver, og det var grundlaget for, at fonden senere kunne åbne Karen Blixen Museet.

At drive et fuglereservat og et museum er bekosteligt. Hidtil er Rungstedlund alene drevet for private midler, men fra 2019 yder staten et væsentlig bidrag. For at sikre, at fuglereservatet og museet kan fortsætte med at bestå og også udvikle sig, er der behov for yderligere privat støtte.

Vi har derfor brug for din hjælp ved donation eller arv.

På forhånd tusind tak for din støtte. Den er højt værdsat.

Donation

Med minimum 100 donationer på hver mindst 200 kr. kan museet efter SKATs regler spare et for museet meget betydeligt beløb i vores begrænsede økonomi. Din støtte går direkte til udvikling af Karen Blixen Museets aktiviteter. Det gælder blandt andet udvikling af Rungstedlund som et levende mødested for det lyttende, læsende og skrivende publikum.

Disse regler følger af Ligningsloven og betyder to ting. For det første, at donatorer, du, kan få fradrag i din skat med gavebeløbet. For det andet, at museet som almennyttig institution kan få delvis fradrag for den moms, som vi betaler af de varer, som vi indkøber til drift af museet.

Klik på linket nedenfor, betal og oplys dit CPR NR, så sørger vi for indberetning til SKAT, og du får fradrag i din skattebetaling. Vi bruger naturligvis kun dit CPR NR til den indberetning og sletter det straks derefter. Du kan læse mere om vores persondatapolitik.

Du kan donere fra 200 kr. og op til 16.300 kr., som du får skattefradrag for, og som Karen Blixen Museet kan modtage afgiftsfrit.

STØT HER >>

Sponsoraftale og Arv

Ønsker du at støtte museets virke gennem en sponsoraftale kan du rette henvendelse til museets direktør Elisabeth Nøjgaard på en@blixen.dk.

Vil du testamentere et beløb til Karen Blixen Museet, Rungstedlund, anbefaler vi, at du tilrettelægger det med en advokat. Du er altid velkommen til at kontakte museets direktør herom.

X