Lediga jobb

Alla lediga jobb samt upplysningar om eventuella praktikplatser kommer att aviseras här. Till vidare görs utskick om lediga jobb med mera genom museets nyhetsbrev som går att prenumerera på.

Museet kan av resursskäl tyvärr inte åtaga sig att besvara spontana jobbansökningar eller ansökningar om praktikplats och liknande.

Karen Blixen Museet söker museivakt. Vakten ska kunna introducera museet för gästerna med en standardtext som ska läras in utantill. Därutöver ska vakten kunna besvara praktiska frågor. Under vintersäsongen har museet kortare öppettider och stängt två dagar i veckan. Därför kommer vi under den perioden att ha förhållandevis få timmar att fördela på våra vakter. Däremot är det under sommarsäsongen (maj-september) möjlighet att få en del jobb här på museet.

Vi vill ha vakter som är plikttrogna och service minded. Karen Blixen Museet har många internationella besökare och vi kommer att vara särskilt intresserade av ansökningar från någon som utöver engelska också talar ett tredje främmande språk, till exempel svenska, tyska, polska, ryska, spanska, italienska, franska, arabiska, farsi, urdu eller turkiska. Att vara vakt på Karen Blixen Museet är en sidosyssla och man ska inte förvänta sig att jobbet leder till fast anställning på museet. En vakt kan på ett år tjäna mellan 20 000 och 50 000 dkr beroende på antalet timmar.

Profil 1.
Du studerar litteraturvetenskap, danska eller håller på med liknande humanistisk utbildning och vill ha ett extraknäck, där du arbetar en del under sommarperioden, särskilt i juli och augusti och då och då har ett vaktpass om vinteren på weekenden. Efter ett års tjänstgöring, kan vakter med litteratur-relevant bachelorutbildning dessutom få guidejobb när det är högsäsong.

Profil 2.
Du har sinne för litteratur, språk och kultur. Du bor kanske i närområdet (Nivå, Hørsholm, Kokkedal, Vedbæk) så din transporttid är kort, och du kan ta arbetspass på ned till 3 timmar åt gången. Du kan arbeta en del i maj och juni och är inställd på att inte åka på semester i juli måned, när museet har extra stort behov av vakter. Det kan också bli tal om at fungera som avlösare i museibutiken under högsäsongen.

Sänd en kort ansökan samt kortfattat cv till:
admin@blixen.dk . Skriv vänligen ”vagt” + ”ditt eget namn” i ämnesfältet. Ansökningar ska vara oss tillhanda senast mandag den 23. marts. 2015 kl. 9.00

Café Karen Blixen söker ny medarbetare

Är du intresserad av att jobba på et av Danmarks vackrast belägna kaféer? Vi söker nu en ny medarbetare till kök och kafé. Det är en fördel om du till exempel har en relevant utbildning för att arbeta i kök. Du ska också ha genomgått utbildning i hygien. Under vintersäsongen (oktober-maj)är det aktuellt med deltid (15-20 timmar), under sommarsäsongen heltid. Det kan emellanåt bli aktuellt med kvällsarrangemang så du måste vara flexibel. Tillträde snarast möjligt.

Kontakt: Arrendator Rud Christiansen på tlf. 20 40 50 50. eller rud@rudrud.dk

FINNS: Rungsteds Lyksaligheder omkring Karen Blixen Museet
ÖNSKAS: Hjälp med skötsel av fågelreservat, blomsterträdgård och museets närmaste omgivning.

P1010018

Det härliga fågelreservatet vid Rungstedlund där Johannes Ewald på sin tid lät sig inspireras till sin fantastiska dikt Rungsteds Lyksaligheder behöver hjälpande händer.

Vi söker ett par pigga personer som tycker om Rungstedlund/Karen Blixen Museet och som tycker att det skulle kunna vara spännande att kombinera glädjen över fågelreservatet och omgivningarna runt Karen Blixen Museet med att ingå i ett välfungerande litet team av frivilliga som samarbetar med kommunens trädgårdsmästare. Frivilliggruppen leds av skogsinspektor/forstkandidat Peter Friis Møller och ledamoten av Rungstedlundfondens styrelse Bent Møllmann Jürgensen. Det var Karen Blixens önskan att Rungstedlund skulle upprätthållas som fågelreservat. Därför önskar vi att skötseln ska vara den bästa möjliga med tanke på fågellivet. De stora beskärningsarbetena tar Hørsholm Kommunes fackfolk hand om, men det finns en rad mindre uppdrag som vi ber en grupp glad medborgare från lokalområdet att hjälpa oss med att genomföra. Det gäller bland annat:

  • Att hålla elektriska staket fria från växter
  • Hålla efter snöbär och pilört i planteringarna samt hålla gångstigarna fria av hänsyn till allmänheten.
  • Assistera med ogräsrensning och liknande i den härliga blomsterträdgården och området runt museet.  

Förbereda fågelreservatet för vintern samt förbereda blomsterträdgården inför nästa säsong.

Om du är interesserad av att indgå i vår frivilliggrupp, skriv vänligen ett e-mail till Bent Møllmann Jürgensen på bmj@ddf.dk

X