PERSONDATAPOLITIK

PRAKTISK INFORMATION

Karen Blixen Museet Rungstedlund arbejder for løbende at håndtere personoplysninger sikkert og efter alle gældende regler. Museet er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, som vi indsamler til en række forskellige formål, og derfor har vi vedtaget denne persondatapolitik, der giver oplysning om, hvilke oplysninger vi indsamler om dig, og hvad vi bruger dem til.

Nedenfor kan du læse, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter personlige oplysninger. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Karen Blixen Museet:

KONTAKT

Karen Blixen Museet Rungstedlund, Rungsted Strandvej 111, 2960 Rungsted Kyst
CVR NR 1491 5508, Telefon +4557 1057, Mail info@blixen.dk
Persondataansvarlig John Christensen butik@blixen.dk

DERFOR INDSAMLER, BEHANDLER OG OPBEVARER VI PERSONDATA

Museet indsamler, behandler og opbevarer oplysninger om navn, adresse, telefon og mail-adresse til disse formål (Databeskyttelsesforordnings art. 6, stk. 1 litra b):

 • Arrangementer
 • Klubmedlemskab og årskort. Her registrerer vi også fødselsdato, hvis vilkår er knyttet til alder
 • Nyhedsbreve
 • Donationer
 • Ansættelser
 • Statistik samt markedsføring, når vi henter data fra cookies og Google Analytics

Vi har i øvrigt videoovervågning nogle steder på museets område i henhold til gældende regler. Disse optagelser gemmes i 30 dage.

HVILKE PERSONDATA

Karen Blixen Museet indsamler kun de oplysninger, du giver os. Vi bruger især følgende oplysninger:

 • Navn og adresse på afsender og modtager
 • Telefonnummer
 • Mail-adresse
 • CPR NR, hvis du bliver støttegiver
 • Betalingsinformation

DINE DATA OPBEVARES KORTEST MULIG TID

Dine persondata sletter eller anonymiserer vi, når de ikke længere er nødvendige til det formål, som var grunden til vores indsamling. Når det gælder Klub Karen Blixen, gemmer vi dog dine data i yderligeres to år efter dit medlemskab er udløbet, da det gør en mulig genoptagelse af medlemskabet lettere. Oplysninger om økonomiske transaktioner gemmes i 5 år i henhold til bogføringsloven.

BESKYTTELSE AF DINE DATA

Karen Blixen Museet behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning og har desuden truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod f.eks. tab, manipulering eller uvedkommendes adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger i forhold til den teknologiske udvikling og har i dag følgende forholdsregler:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Museets vegn.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med
  adgang til informationssystemer.

DINE OPLYSNINGER VIDEREGIVES IKKE

Vi videregiver kun oplysninger, hvis det kræves efter lovgivningen eller hvis vi lader eksterne samarbejdspartnere behandle oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere, der handler efter vores instruks, og som alene må anvende oplysningerne til opfyldelse af aftalen med os. De har også tavshedspligt i henhold til den skriftlige aftale med os.

DINE RETTIGHEDER

Dine rettigheder ifølge Databeskyttelsesforordningen er især disse:

 • Ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi opbevarer om dig
 • Ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
 • Ret til at anmode om at få slettet oplysninger om dig
 • Ret til i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger
 • Ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk.

ÆNDRINGER

Vi opdaterer løbende denne persondatapolitik og anbefaler dig derfor at læse den regelmæssigt.

X