RUNGSTEDLUNDS HISTORIE

Den ældste del af Rungstedlund stammer fra omkring 1680, da stedet var kro med tilhørende landbrug. Flere af Danmarkshistoriens berømte navne har gennem tiderne opholdt sig på Rungsted Kro, bl.a. forfatterne Ludvig Holberg og Johannes Ewald. Ewald blev, nedbrudt af gigt og drikfældighed, sat i pleje på kroen i årene 1773 til 1775, og her skrev han mange af sine digte, heriblandt “Rungsteds Lyksaligheder”. Opholdet gav ham også inspiration til syngespillet Fiskerne fra 1779 med den danske kongesang, “Kong Christian stod ved højen mast”.

EN STOR LANDBRUGSEJENDOM
Fra 1803 bliver kroen nedlagt og drives herefter udelukkende som landbrug. En proprietær, Aron David slog gården sammen med de nærliggende ejendomme Rungstedgaard, Sømandshvile og Folehavegaard. I 1879 købte Karen Blixens far, Wilhelm Dinesen, de fire ejendomme, og efter sit bryllup i 1881 med Ingeborg Westenholz flyttede det nygifte par ind på Rungstedlund. Dengang havde ejendommen yderligere to avlsbygninger, som imidlertid brændte i 1898, tre år efter Wilhelm Dinesens død, og aldrig blev genopført.