ÅRETS GÅNG I PARKEN


VÅR

Våren är den ljusa grönskans tid. Allt slår ut ackompanjerat av tilltagande fågelsång. Flyttfåglarna anländer en efter en. Bland sångfåglarna kommer först lövsångare, sedan gransångare och i maj är kören komplett, tillsammans med de gröna grodornas kväkande från de solvärmda vattensamlingarna. Snöklockor och vitskråp blommar vid trädgårdsdammen medan vitsippor täcker skogsmarken. Ute på ängarna ses nunneört, smörblommor och ängsbräsma. Ägorna och skogsbrynen kläs i vitt genom vågor av blommande slån, körsbär, hägg och hagtorn.

SOMMAR

Skogen blir mörkgrön, tät och bitvis mörk, men bakom stammar och blad skymtar fortfarande de små vattensamlingarna. Nu hörs fåglarna mer än de syns i de täta lövverken, medan sången blir nedtonad och i slutet av sommaren följd av lätena från mesarnas utflugna ungar. Duvorna kuttrar fortfarande i de höga trädkronorna. Djuren är på bete och därigenom förblir ängar och betesmarker öppna och blomsterrika. Stararna söker ivrigt  efter maskar och larver till sina ungar – innan såväl unga som gamla starar i flock gör gemensam sak och söker upp körsbärsträdens mogna frukter.

HÖST

Efteråret er den gyldne tid. Løvet hos brynenes og hegnenes mange spidsløn, fuglekirsebær, rønne og benved gløder om kap med tjørnenes modne, røde bær. Bog, agern og hasselnødder modner og hestekastanierne ligger brune og blanke på stien. Sangerne og de fleste andre trækfugle er allerede rejst sydpå. Men nye gæster kommer til: grønsiskener opsøger rødellenes små kogler, flokke af ringduer og i år med særlig mange bog, også mængder af kvækerfinker og bogfinker, der kan gøre skovbunden helt levende.

VINTER

Hösten är den gyllene tiden. I hägn och skogsbryn glöder bladen hos skogslönn, sötkärsbär,  rönn och benved ikapp med hagtornens mogna röda bär. Bok- och ekollon samt hasselnötter mognar och hästkastanjerna ligger bruna och blanka på stigen. Sångfåglarna och flertalet flyttfåglar har redan rest söderut. Men nya gäster dyker upp: grönsiskor söker upp klibbalens små kottar, flockar av ringduvor och år med mycket bokollon kommer också bergfinkar och bofinkar som skänker liv åt skogsmarken.

Parken sköts i enlighet med en plan som skapats av Peter Friis Möller, och Hørsholm kommun ansvarar för den dagliga skötseln.

X