FÅGLARNA  PÅ RUNGSTEDLUND

FÅGELLIVET

Fågelskyddsområdet Rungstedlund omfattar endast 15 hektar, men uppvisar ett rikt fågelliv. Här häckar cirka 35 arter och många fler gästar området i jakten på föda. Bland annat tack vare gamla träd och över de över 100 holkarna finns där en tät population av hålhäckande fåglar. Under vissa år några år cirka 10 par per hektar. Talgoxe är den mest talrika, med blåmes på andra plats. Dessutom, ibland rödstjärt och svartvit flugsnappare. Kajorna är permanent bosatta, kattuggla hörs regelbundet och ibland skogsduva. Björktrast och stenknäck hörs från trädtopparna medan nötväcka, trädkrypare och större hackspett kan ses på trädstammarna och rödhakar och gärdsmygar far runt bland ris och buskar.

Tornfalken jagar över ängarna där svalor sveper mellan de betande djuren. I vattendragen ses regelbundet gråhäger, gräsand och rörhöna. Under museets takfot bor gråsparv och tornseglare.

RING-MÄRKNING

Under våren 2009 genomfördes den första systematiska ringmärkningen av reservatets holkhäckande småfåglar och deras ungar. Före märkningen, som utfördes tre gånger mellan den 21 maj och  den 3 juni blev alla holkar gått undersökta och underhållna för att säkerställa att reservatets fåglar har de bästa tänkbara häckningsplatserna. Satsningen bar frukt i maj med många häckande par av såväl talgoxar som blåmesar.

Under tre dagar  ringmärktes totalt 112 talgoxar, varav 97 var livsdugliga ungar. Blåmesarna använde också holkarna flitigt och allt som allt kom 28 livskraftiga ungar i slutet av maj och början av juni. För båda arterna varierar kullstorleken mellan 4 och 8 ungar per häckande par, men ett enskilt blåmespar lyckades få fram hela nio ungar. Totalt lyckades14 talgoxpar och 5 blåmespar få livsdugliga ungar i reservatets fågelholkar. Det ska bli intressant att se om en del av reservatets egna ungar kommer att återvända till parken för att häcka. Det kommer tiden att utvisa.

Läs mer om ringmärkning av vinterfåglar och Rungstedlunds fågelskyddsområde på DOF:s hemsida (välj ort: Rungstedlund) her.

X