TRÄDGÅRD OCH LUND

Rungstedlunds 30 hektar av trädgårdsmark och en lund är ett fågelskyddsområde som alltid är öppet för allmänheten.

Karen Blixen Museet, Rungstedlund, Fågelskyddsområdet

EN PROMENAD I PARKEN

En promenad kan förslagsvis börja vid museets huvudentré. När man därifrån följer stigen förbi dammen och den vita bron så kommer man till fruktträdgården och blomsterträdgården, som när det är säsong förser rummen med snittblommor. Leden fortsätter upp till lundens högsta punkt ”Ewalds høj”, Ewalds kulle. Vid foten av kullen ligger Karen Blixen begravd under det stora bokträdet. Kullen bär Johannes Ewalds namn eftersom Ewald själv nämner kullen i sin självbiografiska roman Levnet og Meninger (tryckt 1804-08) (svensk översättning:  Liv och meningar , av Hjalmar Lundgren, Wahlström & Widstrand, 1948). En tidigare ägare av Rungstedlund förärade diktaren en minnessten på platsen. I väster, på andra sidan av kullen, finns Herregårdslunden, där Karen Blixen 1961 lät plantera träd från de gods, som hon hade anknytning till runt om i  Danmark.

SAMMA TRÄD SOM NÄR EWALD VANDRADE I SKOGEN

Lunden är ett skogsreservat med bokträd, som är mellan 250 och 300 år gamla. Diktaren Johannes Ewald vandrare alltså runt bland samma träd, när han på 1700-talet bodde på Rungsted Kro. I skogen kan du också se bänkar, uppkallade efter fåglar eller personer med personlig anknytning till huset, till exempel. ”Fruens bænk” efter Karen Blixens mor, Ingeborg Dinesen, ”Claras bænk” efter  Clara Selborn, Karen Blixens sekreterare och litterära exekutor, och ”Fru Carlsens bænk” efter Caroline Carlsen  som i många år var hushållerska på Rungstedlund.

Karen Blixen Museet, Rungstedlund, Fågelskyddsområdet

Fågelskyddsområdet står under överinseende av Dansk Ornitologisk Forening, som har satt upp och sköter cirka 200 fågelholkar. Det har inneburit att 40 olika fågelarter häckar här.

TILLTRÄDE

I Rungstedlund park får man en lugn naturupplevelse som är jämförbar med den i de tysta zonerna i Danmarks statsskogar.

Hundar måste vara kopplade, och det får inte förekomma organiserade arrangemang som orienterings- eller cykeltävlingar.

X