DEN DANSKA AKADEMIN

Den danska akademin, som Karen Blixen var med om att grunda 1960, har sedan upphovsmannens död haft fast säte på Rungstedlund, och under många år blev fastigheten inte använd för något annat ändamål. Eftersom intäkterna från filmen Out of Africa / Mitt Afrika och den efterföljande stora internationella försäljningen av Karen Blixens böcker ökade fondens intäkter, beslutade styrelsen 1987 att göra verklighet av fondens målsättning om ”kulturellt ändamål” genom att göra huvudbyggnaden till ett museum. Efter Vilhelm Wohlerts restaurering av byggnaden kunde museet öppna den 14 maj 1991.

 

Karen Blixens matsal, Den Danska Akademin, Rungstedlund, Karen Blixen Museet

 

Läs mer om Den Danske Akademin

X