GALLERIET

galleriet

KAREN BLIXEN SOM MÅLARE
Karen Blixen skapade sina bilder i ord men också i tecknad eller målad form. Hennes handstil var i sig en vackert formad rörelse över papperet, som om skriftens egen form, bär berättelsen i sig. Som ung blandade hon ofta sina skrivövningar med tecknade skisser, som om det ena uttrycket var oupplösligt förbundet med det andra.

INSPIRERAD AV MÅLARKONSTEN

Karen Blixen var en författare som blev inspirerad av målarkonsten: ”Jag har alltid haft svårt att se hur ett landskap egentligen såg ut, om jag inte av en stor målare hade fått nyckeln till det.”

Det hela började i glädjen att läsa och förlöstes, när hon som sjuttonåring kom in på en tecknarskola i Köpenhamn och undervisades av fröknarna Sode och Meldahl under åren 1902-1903. Det var en uppenbarelse för henne att lära sig perspektivteckning. Den disciplin och lagbundenhet som är kopplad till konstruktionsritning blev grunden för hennes arbete som författare.

KONSTAKADEMIN
Under åren 1903-1906 deltog hon i en förberedande klass för kvinnor vid Konstakademin och 1910 reste den då 25-åriga Karen Blixen till Paris, där hon gick på konstskola.

AFRIKANSKA PORTRÄTT

Karen Blixens Brev från Afrika berättar endast då och då om konstnärlig verksamhet. Men resultaten är några förnämliga porträtt av inhemska medhjälpare på gården. Bilder som vittnar om en betydande talang  och i synnerhet insikt i modellernas personlighet.

BILDSKAPANDE ORD
Efter att Karen Blixen återvänt hem från Afrika 1931, blev bilderna inte längre till på papper eller duk, men i ord. Det var som om alla iakttagelser och all läsning fram till 1934, då hennes första bok publicerades, därefter måste ta form i suggestiva ord. Penseln och färgerna ersattes av reseskrivmaskinen och således blev den iakttagna och tecknade bilden efterhand helt integrerad i den skrivna bilden.