RUNGSTEDLUNDFONDEN

Karen Blixens önskan att säkerställa Rungstedlunds framtid efter hennes död resulterade i skapandet av Rungstedlundfonden. Hennes tre syskon donerade sina andelar i egendomen, och Karen Blixen sina intäkter från författarskapet. Dessutom tillkom 80.000 kr som fonden fick när Karen Blixen i ett radiotal uppmanade lyssnarna att ge en krona vardera till fonden, så att lunden kunde bevaras som ett fågelskyddsområde och vara tillgängligt för allmänheten.

Rungstedlundfonden

OBEROENDE STIFTELSE

Karen Blixen Museum är en oberoende institution under Rungstedlundfonden. Fondens mål är ”att bevara Rungstedlund som en självständig institution, att upprätthålla ett fågelreservat på egendomen och använda huvudbyggnaden till ett kulturellt och vetenskapligt ändamål”. Fondens nuvarande styrelse utgörs av:

Chairman of the Board: Michael Bjørn Nellemann (Director at Obelske familiefond)

Members of the Board:

Bent Møllmann Jürgensen, civil engineer and ornithologist
Jesper Rothe, lawyer
Kjeld von Folsach, Museum Director
Architect MAA, Johan Carlsson
Professor Jørn Lund
Ambassador, adj. professor Hans Henrik Bruun
Kommunikationsdirektör Line Aarsland
Professor Lasse Horne Kjældgaard

RUNGSTEDLUNDPRISET

Rungstedlundfonden delar årligen ut ett pris, Rungstedlundpriset  på 50.000 dkr till en förtjänt person på ett område som intresserade Karen Blixen. Priset har skänkts av Hørsholm kommun och delades ut första gången 1991.

FÖLJANDE PERSONER HAR ERHÅLLIT PRISET:

1991: Louisianas grundare Knud W. Jensen
1992: Poeten Jørgen Gustava Brandt
1993: Skådespelerskan Meryl Streep
1994: Karen Blixens sekreterare och litterära exekutor Clara Selborn
1995: Grafikern Palle Nielsen
1996: Zoologen, fil dr Arne Schiøtz
1997: Kgl skådespelaren Bodil Kjer
1998: Poeten Thorkild Bjørnvig
1999: Den viktigaste kraften bakom skapandet av Karen Blixen-museet i Nairobi, Tove Hussein
2000: Författaren till Blixikon, avdelningsbibliotekarie Liselotte Henriksen
2001: Författaren Inger Christensen
2002: Den kinesiska översättaren Lin Hua
2003: Fil dr Aage Henriksen
2004: Ornitologen  fil dr Jon Fjeldså
2005: Författaren Suzanne Brøgger
2006: Mag.art. Hans Edvard Norregård-Nielsen
2007: Författaren Judith Thurman
2008: Aage V. Jensend Fond genom ordföranden advokat Leif Skov
2009: Författaren Klaus Rifbjerg
2010: Förläggaren Johannes Riis
2011: Förläggaren Otto B. Lindhardt
2012: Filmregissören Gabriel Axel
2013: Skådespelaren och regissören Karen-Lise Mynster
2014: Författarna Marianne Juhl och Marianne Wirenfeldt Asmussen
2015: Forfatter og historiker Tom Buk-Swienty
2016: Lic. scient. Jette Baagøe
2017: Forfatter, dr.phil. Niels Barfoed
2018: Professor Minik Rosing

Rungstedlundpriset utgörs av 50.000 dkr och möjliggörs av Hørsholm kommun och utdelas så nära Karen Blixens födelsedag den 17 april som möjligt.

X