RUNGSTEDLUND

 

RUNGSTEDLUNDS HISTORIA

Den äldsta delen av Rungstedlund har anor från omkring 1680, när stället var ett värdshus med tillhörande lantbruk.

Rungstedlunds historie, Karen Blixens fødested, Karen Blixens hus, Wilhelm Dinesens hjem

Flera i Danmarks historia kända namn har genom tiderna hållit till på Rungsted Kro, bland andra författarna Ludvig Holberg och Johannes Ewald. Ewald, nedbruten av gikt och dryckenskap, vårdades  på värdshuset under åren 1773-1775, och här skrev han många av sina dikter, däribland ”Rungsteds Lyksaligheder”. Vistelsen gav honom inspiration till sångspelet Fiskerne (Fiskarna) från 1779 med den danska kungssången, ”Kong Christian stod vid højen mast”.

EN STOR LANTEGENDOM

Från 1803 stängdes värdshuset och drevs sedan enbart som ett lantbruk. En jordägare, Aron David slog samman gården med de närliggande egendomarna Rungstedgaard, Sømandshvile och Folehavegaard. År 1879 köpte Karen Blixens far, Wilhelm Dinesen, de fyra egendomarna, och efter hans äktenskap 1881 med Ingeborg Westenholz flyttade det nygifta paret till Rungstedlund. Vid den tiden omfattade egendomen två andra byggnader, som dock brann ner 1898, tre år efter Wilhelms död, och aldrig återuppbyggdes.

 

X